„Posłany do wszystkich”. Nowy biskup w Gdańsku

W sobotę, 20 sierpnia ks. Piotr Przyborek, biblista i dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, przyjął święcenia biskupie w archikatedrze oliwskiej. Swoją posługę biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej oparł na słowach pochodzących z Listu do Rzymian „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. To zawołanie podkreśla wspólnotę wiary Ludu Bożego i ojcostwo Boga, którego szczególnym znakiem jest nowy pasterz lokalnego Kościoła.

Liturgii święceń biskupich przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita Gdański, a zarazem główny konsekrator. Współszafarzami święceń byli: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, i bp Zbigniew Zieliński, koadiutor diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Mszę św. koncelebrowali: bp Wiesław Śmigiel, bp Józef Szamocki i bp Andrzej Suski z Torunia, bp Jacek Jezierski z Elbląga, bp Wiesław Szlachetka z Gdańska, bp Grzegorz Balcerek z Poznania, bp Adrian Put z Zielonej Góry i bp Wiesław Mering z Włocławka oraz kilkuset kapłanów. W Eucharystii uczestniczyły osoby życia konsekrowanego,reprezentanci innych wyznań i religii z bp. Marcinem Hintzem z Kościoła ewangelicko – augsburskiego na czele, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Wśród nich m. in. Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Dariusz Drelich, wojewoda pomorski; Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego; Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i Katarzyna Gruszecka – Spychała, wiceprezydent Gdyni, a także rodzina biskupa nominata. Świątynię wypełniły rzesze wiernych.

W homilii metropolita gdański podkreślił, że ks. Piotr Przyborek wyrósł z tej ziemi, tu dojrzewał w wierze i tu też zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Charakteryzując sylwetkę biskupa nominata i jego dotychczasową drogę kapłańską, zarówno duszpasterską jak i naukową, abp Wojda podkreślił liczne i ciekawe inicjatywy adresowane do wspólnoty wierzących, m. in. szkołę biblijną i pismo „Galilea”. Przypomniał jednocześnie, że biskupstwo jest darem od Boga. „Zbyteczny zatem jest wszelki lęk, Bóg w twoje usta będzie kładł swoje słowo. Jako starszy brat w biskupstwie chcę Ci powiedzieć, że doświadczałem tego jasno i wyraźnie. Zaufaj Mu, wsłuchuj się w Jego słowo i staraj się je rozeznawać. Słuchaj też Kościoła i Ludu Bożego, który w ostatnich miesiącach mocno przemawiał przez spotkania synodalne, dając wiele cennych wskazówek, jak realizować posługę” – zwrócił się bezpośrednio do biskupa nominata.

Odniósł się również do herbu i zawołania, akcentując synowską relację względem Boga i posłannictwo wolności, radości i nadziei. Nawiązał jednocześnie do wskazania Chrystusa, który nakazał Piotrowi wypłynąć na głębię. „Ta głębia to niezmierzona przestrzeń dzisiejszego świata, który oczekuje twojej kapłańskiej i biskupiej posługi. W tej posłudze, pilnej i przynaglającej, nie ma określonego czasu ani przestrzeni, warunków dobrych lub niedobrych, sytuacji sprzyjających lub niekorzystnych” – wyjaśnił metropolita. Zachęcał nominata, by w każdej okoliczności swego życia i posługiwania doświadczał zdumienia z obfitego połowu.

W dalszej części rozważania zwrócił uwagę, że biskup jest posłany do wszystkich, zwłaszcza do tych, którzy są w największej potrzebie duchowej i ludzkiej, moralnej i społecznej. „Chrystus posyła Cię, abyś wszystkich otaczał ojcowską i braterską miłością, z cierpliwością i umiejętnością krzepił duchowo, ożywiał wiarę i rozpalał miłość w tych, którzy są w owczarni Chrystusowej i w tych, którzy są poza nią; niósł nadzieję tym, co utracili sens wiary i pogubili się w życiu, podnosił na duchu strapionych, poranionych i upokorzonych” – wyliczał abp Wojda.

Po homilii rozpoczęły się właściwe obrzędy święceń.

Na zakończenie uroczystości słowo do bp. Piotra skierował abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. „W pierwszych słowach po twojej nominacji wspomniałeś, że choć zaskoczyła cię ona, to przyjąłeś ją z radością. To dobrze. Obowiązki, które przyjmujemy z radością mają większą szansę na to, by przynieść dobre owoce” – zaznaczył nuncjusz. Nawiązując do sekwencji wielkanocnej i pisma „Galilea” założonego przez bp. Piotra podkreślił, że od tej pory szczególną Galileą będzie spotkanie z każdym człowiekiem przy okazji pełnienia rozmaitych posług w archidiecezji. Życzył również, by nowy biskup, jako syn ziemi gdańskiej sprawował swoją pasterską posługę stosownie do zawołania obecnego w herbie Gdańska „Nec temere, nec timide" czyli bez lęku i bez zuchwałości. „Pamiętaj, że masz wokół siebie ludzi życzliwych. Ludzie chcą iść razem z Tobą po Bożych drogach” – podkreślił abp Pennacchio.

Okolicznościowe listy przekazali również: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Andrzej Duda, prezydent RP.

Bp Piotr podziękował papieżowi Franciszkowi za nominację, konsekratorom za udzielenie święceń, rodzinie i wszystkim, którzy stanęli na jego drodze życia za przykład wiary, wspólną pracę dla Kościoła i na rzecz drugiego człowieka. „Dzisiaj archikatedra oliwska wypełniła się ludźmi, którzy przyszli, by wielbić Boga, a mnie otoczyć modlitwą. Za modlitwę dziękuję i pokornie o nią proszę, bym jak najlepiej wypełniał biskupią posługę” – dodał bp Piotr.

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Piotra Przyborka biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej 6 lipca 2022 roku, przydzielając mu stolicę tytularną Musti di Numidia. Jako zawołanie biskupie bp Piotr przyjął słowa z Listu do Rzymian: „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. Herb biskupi to czerwony krzyż jerozolimski na niebieskim tle. W jego centrum jest gołębica, symbol Ducha Świętego. Jeden z mniejszych krzyży został zastąpiony złotą literą „M” wskazującą na osobę Maryi.

ks. mk / Gdańsk

« 1 »

reklama

reklama

reklama