Wydawnictwo KUL opublikowało anglojęzyczną monografię o polskich duchownych ratujących Żydów

Wydawnictwo KUL opublikowało dwutomową monografię poświęconą ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej przez polskie duchowieństwo katolickie autorstwa prawnika i dokumentalisty mec. Ryszarda Tyndorfa - poinformował w czwartek Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zastępca rzecznika prasowego KUL Monika Stojowska podała, że dwutomową publikację "Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy" ("Ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej przez polskie duchowieństwo katolickie") zaprezentowano podczas konferencji naukowej, która w czwartek odbyła się na uczelni.

Jak przekazała, książka jest studium działań ratunkowych na rzecz Żydów prowadzonych przez Kościół katolicki i jego duchownych w okupowanej przez Niemców Polsce podczas II wojny światowej. "Opracowanie opiera się przede wszystkim na świadectwach ocalonych Żydów i Polaków udzielających im pomocy, uzupełnionych dokumentacją kościelną" – poinformowała.
Jak podała uczelnia, z publikacji wynika, że różnych form pomocy Żydom udzielało 66 zakonów żeńskich w około 450 placówkach (głównie klasztorach), 25 zakonów męskich w około 85 placówkach oraz ponad 700 księży diecezjalnych w co najmniej 580 miejscowościach na terenie okupowanej przez niemieckich nazistów Polski. Dokładna liczba Żydów, którzy skorzystali z pomocy polskiego duchowieństwa katolickiego jest trudna do oszacowania, ale - wskazano - prawdopodobnie będą to tysiące osób.

Skalę pomocy udzielanej Żydom w okresie Holocaustu - poinformował KUL - oszacował kanadyjski prawnik i dokumentalista mec. Ryszard Tyndorf, którego praca jest pierwszą anglojęzyczną monografią obejmującą przegląd obszernej polskojęzycznej literatury na ten temat.

"Jako taka stanowi ważne uzupełnienie dorobku naukowego i wzywa do ponownej oceny historycznego zapisu ratowania polskiego Kościoła katolickiego w czasie, gdy jego własne duchowieństwo było poddawane prześladowaniom, jakich nie doświadczyło żadne inne duchowieństwo w okupowanej Europie, a obowiązującą karą za pomoc Żydom w okupowanej Polsce była śmierć" – wskazano.

Mec. Tyndorf cytowany w komunikacie uczelni podał, że centralnym rdzeniem książki jest epizodyczna narracja oparta na zeznaniach ocalałych Żydów i Polaków ich ratujących, uzupełniona o źródła kościelne.

Zastrzegł, że nie jest naukowcem. "Nie napisałem podręcznika akademickiego. Książka nie dotyka każdego aspektu Kościoła katolickiego związanego z Holokaustem" – podał mec. Tyndorf. Wyraził nadzieję, że książka przyczyni się do rozwiania "niektórych nieprzychylnych ocen, czasem ostrych, jakie pojawiają się w literaturze dotyczącej Holokaustu".

Stojowska poinformowała, że Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela zapowiedziało przygotowanie encyklopedii multimedialnej dotyczącej ratowania Żydów podczas Holokaustu.

Książkę "Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy" opublikowało Wydawnictwo KUL, a za jej promocję odpowiada Centrum Relacji Polsko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela.

Monografię można bezpłatnie pobrać ze strony: https://bit.ly/3TzWRaH.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama