„Przecierałem oczy ze zdziwienia”. Aborcja ma być możliwa bez sprawdzania, czy doszło do przestępstwa

Projekt nowej ustawy pozwala na aborcję do 18. tygodnia ciąży w sytuacji, kiedy jest podejrzenie, że ciąża pochodzi z czynu zabronionego. Jednak prokurator nie będzie musiał potwierdzać, że do takiego czynu rzeczywiście doszło.

Proponowana przez posłów rządzącej koalicji ustawa aborcyjna ma zezwalać na zabijanie poczętych dzieci do 12. tygodnia ciąży bez podawania przyczyny. Aborcja ma być możliwa dłużej, do 18. tygodnia, jeżeli istnieje podejrzenie, że do zapłodnienia doszło w wyniku czynu zabronionego. Chodzi nie tylko o gwałt, ale też m.in. współżycie dwojga nastolatków mających mniej niż 15 lat. 

Podobny przepis istnieje w obowiązującej dziś ustawie. Jest jednak różnica. W tej chwili prokurator musi stwierdzić, że doszło do popełnienia czynu zabronionego. W nowej ustawie wystarczy podpis kobiety żądającej aborcji. Nikt nie musi weryfikować, czy jej oświadczenie jest prawdziwe.  

Różnic między obecną a proponowaną ustawą jest więcej. Jak mówił Antoni Szymański, socjolog, członek Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, dotychczasowa ustawa w preambule podkreślała prawo każdego człowieka do życia. Projekt mówi zaś jedynie o „prawie osoby w ciąży do przerwania ciąży”. Obecna ustawa nakładała na urzędy państwowe i samorządowe obowiązek pomocy kobietom w ciąży. W nowym projekcie tego nie ma. Mowa tam o wsparciu organizacji proaborcyjnych, określonych jako “organizacje pozarządowe, które zajmują się propagowaniem świadomego rodzicielstwa i udzielają pomocy w tym zakresie”. Obecne przepisy nakazują też szkołom wsparcie uczennicy, która zaszłaby w ciążę, aby mogła dokończyć edukację. W poselskim projekcie nie ma o tym mowy. 

„Przecierałem oczy ze zdziwienia” – komentował Antoni Szymański. I dodał, że niezależnie od tego, co znalazło się w preambule ustawy, istotne będzie tylko to, żeby jak najłatwiej było przeprowadzać aborcje, a granica dopuszczalności będzie przesuwana coraz dalej. 

„Czy to droga, którą chcemy wybrać?” – pytał. 

Źródła: youtube.com, orka.sejm.gov.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama