Bóg, który wyciąga rękę do człowieka

Choć Bóg posiada wszystko i niczego mu nie brakuje do szczęścia, jednak można powiedzieć, że chwałą Boga jest człowiek – człowiek zbawiony. Dlatego całe Boże działanie zmierza do tego, aby nas zbawić – pisze ks. Krakowczyk w dzisiejszym komentarzu liturgicznym.

Bóg nie jest dla nas daleki, ale pragnie relacji z nami:

Bóg wyciąga rękę do człowieka. Posłał na świat swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy kto w Niego wierzy został zbawiony. Nie ma zbawienie w innym imieniu – prócz imienia Jezusa z Nazaretu. Odrzucenie Chrystusa jest de facto odrzuceniem Boga. Nie można być czcicielem Jedynego Boga nie uznając Jego Syna i odrzucając zbawienie, które przyniósł na świat.

Wyrazem tej Bożej miłości do nas jest Eucharystia, w której Jezus daje nam swoje Ciało, ukrzyżowane i zmartwychwstałe...

Więcej w dzisiejszym komentarzu liturgicznym.

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama