Stop LGBT, gender i prześladowaniu chrześcijan. Głośne projekty w Sejmie

Najbliższe posiedzenie Sejmu, zaplanowane na 7-8-9 lutego upłynie pod znakiem głośnych projektów obywatelskich. Posłowie zajmą się m.in. tematem obrony wolności chrześcijan, wypowiedzeniem konwencji stambulskiej i zakazem promocji LGBT w przestrzeni publicznej.

Projekty m.in.: „W obronie wolności chrześcijan”, „Tak dla rodziny, nie dla gender” i „Stop LGBT” mają być procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu 7-8-9 lutego. Te i inne projekty obywatelskie zostały zgłoszone w poprzedniej kadencji.

Pod projektem „W obronie wolności chrześcijan” podpisało się ok. 400 tys. Polaków. Projekt zakłada nowelizację Kodeksu karnego, w kierunku zwiększenia wolności wyznawania religii poprzez m.in. ochronę prawa do wyrażania poglądów i opinii związanych z wyznawaną religią, skutecznego ścigania i karania sprawców zakłócania obrzędów żałobnych i nabożeństw oraz szerszą ochronę dla związków wyznaniowych ich dogmatów i obrzędów, eliminując konieczność wykazania, że sprawca obraził czyjekolwiek uczucia religijne.

Innym projektem, którym zajmą się posłowie, jest również wniesiona w poprzedniej kadencji obywatelska inicjatywa „Tak dla rodziny, nie dla gender”, dotyczącą wypowiedzenia przez Prezydenta RP Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Do Sejmu wraz z projektem trafiło 150 tys. podpisów polskich obywateli.

Akcję zainicjował Instytut Ordo Iuris wraz z Chrześcijańskim Kongresem Społecznym byłego marszałka Sejmu Marka Jurka. Włączyły się w nią liczne środowiska i organizacje prorodzinne.

Włączenie tego projektu w prace Sejmu zbiega się z decyzją premiera Donalda Tuska o wycofaniu z Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności Konwencji Stambulskiej z Konstytucją RP. Taki wniosek w 2020 r. złożył do TK ówczesny szef rządu Mateusz Morawiecki. Zdaniem Donalda Tuska, wycofanie wniosku „zakończy — mam nadzieję, że definitywnie — tę niepotrzebną kłótnię wokół oczywistej konwencji, którą uzgadnialiśmy lata temu”.

Zdaniem wnioskodawców, Konwencja budzi liczne kontrowersje, gdyż opierać się ma na ideologii gender, która kobiecość i męskość postrzega wyłącznie jako konstrukty społeczne, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej. Zapisana w niej niejasna definicja płci jest sprzeczna z art. 18 ustawy zasadniczej, który chroni małżeństwo i rodzinę. Akt ten narusza także gwarantowane konstytucyjnie uprawnienia rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP), do wolności sumienia (art. 53) i do ochrony praw dziecka (art. 72).

W miejsce konwencji stambulskiej obywatelski projekt zobowiązuje rząd do pracy nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny. Przyjęcie tego aktu pozwoliłoby na ochronę autonomii rodziny przed zbyt daleko idącą ingerencją ze strony państwa. Zapewni też wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających przemocy domowej.

Posłowie mają też w planach debatę nad obywatelskim projektem zwanym „Stop LGBT", pod którym podpisało się 140 tys. Polaków. Autorem projektu jest Fundacja Życie i Rodzina kierowana przez Kaję Godek.

Celem projektu jest nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz propagowania instytucji małżeństwa jako związku osób tej samej płci, propagowania związków osób tej samej płci, traktowania tych związków w sposób uprzywilejowany, propagowania przysposobienia dzieci przez te związki, promowania orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm czy propagowania aktywności seksualnych dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Zgodnie z projektem, cel zgromadzenia nie może dotyczyć: kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

„Celem niniejszej ustawy jest przeciwstawienie się powyższym działaniom i jednocześnie pełniejsza realizacja prawa rodziców do wychowania swoich dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami, jak i ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz realizacja opieki Rzeczypospolitej nad tymi wartościami w zgodzie z tym, co stanowi art. 18 Konstytucji RP” – podkreślono w projekcie ustawy.

 

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama