Rada Stała KEP odpowiedziała na list otwarty osób skrzywdzonych w Kościele. Zawierał osiem postulatów

13 maja Rada Stała KEP otrzymała od grupy 46 osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele list otwarty odnoszący się do zarzutów stawianych abp. Tadeuszowi Wojdzie i zawierający osiem ważnych dla nich postulatów. Dziś biskupi odpisali, zapraszając delegację Osób Skrzywdzonych na listopadowe spotkanie episkopatu na Jasnej Górze oraz odnosząc się do innych postulatów.

W swoim liście otwartym osoby skrzywdzone przedstawiły osiem postulatów: zawieszenie abp. Tadeusza Wojdy w pełnieniu funkcji przewodniczącego KEP do czasu wyjaśnienia stawianych mu zarzutów, spotkania biskupów z delegacją osób skrzywdzonych, poparcia w Stolicy Apostolskiej idei zmian w prawie kanonicznym (m. in. nadania pokrzywdzonym statusu strony), określenia dokładnego terminu rozpoczęcia działań niezależnej komisji badającej przypadki wykorzystania seksualnego w Kościele od 1945 r., wprowadzenia ogólnopolskiej listy dobrych i złych praktyk dot. aspektów kontaktu ze skrzywdzonymi nie obejmowanych prawo kanoniczne, powołanie Rzecznika Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele, uzupełnienie wytycznych KEP o obowiązek docierania przez biskupów do osób pokrzywdzonych, o których dowiadują się oni z mediów oraz zaangażowanie w każdej diecezji przynajmniej jednej kobiety w system pomocy osobom pokrzywdzonym.

Rada Stała KEP w swojej odpowiedzi podkreśliła, że list przyjęty został jako „zaproszenie do spotkania, wzajemnego słuchania się, szczerego dialogu i współpracy”.

„Zapewniamy, że w Waszych słowach dostrzegamy troskę o wspólnotę Kościoła, szczególnie o ochronę najsłabszych i bezbronnych, a także wsparcie skrzywdzonych i cierpiących. Chcemy Was wysłuchać i szczerze z Wami porozmawiać” – napisali biskupi.

Odnosząc się do postulatów, biskupi napisali, że abp. Tadeusz Wojda SAC już zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zbadanie stawianych mu zarzutów zaniedbań. Delegacja Osób Skrzywdzonych została zaproszona na listopadowe Zebranie Plenarne KEP na Jasnej Górze.

Odpowiadając na pytanie o kwestię niezależnej komisji, biskupi przypomnieli, że prace nad nią trwają już od marca 2023 r.: „Chcemy, aby powołanie komisji wyrażało solidarną postawę wszystkich przełożonych kościelnych, dlatego w toku prac, do współtworzenia jej, biskupi zaprosili konferencje wyższych przełożonych zakonów męskich i zgromadzeń żeńskich". Projekt komisji ma być gotowy jesienią.

Odnosząc się do propozycji przekazania Stolicy Apostolskiej postulatów zmian w prawie kanonicznym, biskupi zauważyli, że sprzyjającą okolicznością będzie kolejna sesja Synodu o synodalności, gdzie polska delegacja może je zaprezentować. Wskazali także, że propozycja ustanowienia rzecznika osób pokrzywdzonych ze względu na możliwość jego skutecznych działań również powinna mieć umocowanie w prawie kanonicznym.

Rada Stała poinformowała o trwających pracach nad nowelizacją „Wytycznych KEP dotyczących ochrony dzieci i młodzieży”, które będą uwzględniały zmiany prawa państwowego i kościelnego, jak również doświadczenia działania kościelnego systemu reagowania, pomocy skrzywdzonym i prewencji wykorzystaniaseksualnego małoletnich i bezbronnych w Kościele. „Zostaną w nich uwzględnione zgłaszane przez Was postulaty wyznaczenia w każdej diecezji przynajmniej jednej kobiety zaangażowanej w działania systemu i opracowania listy dobrych praktyk kontaktu ze skrzywdzonymi, a także obowiązku docierania biskupów do osób skrzywdzonych, który jest już zapisany w Vademecum Dykasterii Nauki Wiary” – zapewniają biskupi.

„Z szacunkiem odczytujemy fakt, że jesteście w Kościele, mimo krzywdy, której doświadczyliście. Przepraszamy, że nie zawsze byliśmy przy Was, by Was wspierać. Chcemy wsłuchiwać się w Wasz głos, wciąż na nowo ucząc się wrażliwości na zranionych w naszych wspólnotach. Mamy nadzieję, że ten dialog okaże się ważnym krokiem na drodze do wzajemnego zrozumienia i współpracy, która przyczyni się do lepszej ochrony najmłodszych i bezbronnych” – zakończyła list Rada Stała KEP.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama