Rwanda: kościelne projekty edukacyjne

Rwandyjski Kościół intensyfikuje swoje działania na rzecz poprawy poziomu i warunków edukacji w tym kraju.

Kościół w Rwandzie coraz mocniej angażuje się w edukację dzieci i młodzieży. Szczególnie stara się postawić tamę powszechnemu zjawisku wczesnego opuszczania szkoły i niekontynuowania nauki.

Przyczyną tego jest bieda, a także brak wśród rodziców przekonania, że zdobycie wykształcenia może zapewnić dzieciom lepszą przyszłość.

Problemem jest też niski poziom nauczycieli, szczególnie w małych szkołach wiejskich. Stąd też podejmowane przez wszystkie diecezje Rwandy działania na rzecz dokształcenia personelu, a także starania o poprawę warunków nauki przez remonty placówek wychowawczych.

Utrudnieniem jest brak norm prawnych regulujących współpracę państwa i Kościoła na polu edukacji.

bz/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama