Brazylia: kongres Miłosierdzia Bożego

W brazylijskim sanktuarium w Aparecidzie odbył się (22-25 bm.) pierwszy kontynentalny kongres Miłosierdzia Bożego.

Współorganizatorem kongresu była Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji. W kongresie uczestniczyło ponad 500 osób z całego kontynentu, w tym teolodzy, przedstawiciele nowych ruchów i różnego rodzaju duszpasterstw. Zaproszeni też zostali protestanci, którzy przedstawili temat miłosierdzia według nauczania i doświadczenia wspólnot ewangelickich.

Głównym celem kongresu Miłosierdzia Bożego jest refleksja o tożsamości Kościoła, jako Kościoła miłosiernego i stąd prowadzone rozważania, konferencje, dyskusje i modlitwy koncentrują się na słowach Maryi „Jego miłosierdzie rozciąga się z pokolenia na pokolenia nad tymi, którzy się Go boją” (Łk 1,50).

Izaias de Souza, założyciel wspólnoty Nowe Serce (Comunidade Coração Novo) w Rio de Janeiro, podkreśla z naciskiem, że nie można mówić o miłosierdziu, bez wspomnienia postaci Matki Bożej. „Maryja zapewnia i ukazuje światu miłosierne oblicze Boga”.

Punktem odniesienia do wszystkich wydarzeń tego kongresu jest bulla papieża Franciszka o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia „Misericordiae Vultus” (Twarz Miłosierdzia).  Warto w tym kontekście zacytować słowa kardynała Raymunda Damasceno Assis, jakie wypowiedział w pierwszych zabieganiach poczynionych w 2015 roku, aby miejscem kongresu była Aparecida: „Nadszedł czas, aby przesłanie Bożego Miłosierdzia rozlało nadzieję w sercach, stając się iskrą nowej cywilizacji, cywilizacji miłości”.

ks. Z. Malczewski, Brazylia / rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama