Metropolita Hilarion liczy na współpracę z katolikami

„Nigdy w historii Kościoła nie było tak szybkiego odrodzenia życia religijnego, jak ma to dziś miejsce w Rosji” – powiedział metropolita Hilarion Ałfiejew.

Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Patriarchatu Moskiewskiego uczestniczy w Mityngu Przyjaźni Narodów w Rimini we Włoszech. Mówiąc o rozwoju wiary w Rosji podał on, że od 1988 r. liczba parafii wzrosła tam z 6 tys. do 36 tys., a monasterów z 21 do 950. Świadectwem odrodzenia życia religijnego była też niedawna peregrynacja relikwii św. Mikołaja z Bari, w której wzięło udział 2,5 mln wiernych.

Podczas pobytu w Rimini metropolita Hilarion udzielił także wywiadu dziennikowi włoskiego episkopatu Avvenire. Zwraca w nim uwagę na znaczenie ubiegłorocznego spotkania Papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem. Określa je mianem najważniejszego wydarzenia w historii relacji obu Kościołów. „Po raz pierwszy strona katolicka na najwyższym szczeblu wyraziła jasne potępienie uniatyzmu jako sposobu na przywrócenie jedności między prawosławnymi i katolikami, a także wszelkiej formy prozelityzmu. Stanowi to istotny warunek przywrócenia wzajemnego zaufania oraz przezwyciężenia dawnych urazów i uprzedzeń, bez czego nie można mieć nadziei na prawdziwe zbliżenie między naszymi Kościołami” – powiedział przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego.

W ostrych słowach skrytykował on jednak zwierzchników ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, którym zarzuca upolitycznienie i kwestionowanie patriotyzmu ukraińskich prawosławnych. „Sytuacja na Ukrainie pozostaje sprawą najbardziej problematyczną w relacjach prawosławno-katolickich” – zaznaczył metropolita Hilarion.

Bardzo obszernie przedstawił on ponadto perspektywy współpracy między katolikami i prawosławnymi. Powinna się ona rozwijać w różnych dziedzinach, przede wszystkim we wspólnej obronie chrześcijan przed prześladowaniami i dyskryminacją. Oba Kościoły powinny też wspólnie reagować na takie patologie, jak aborcja, eutanazja czy związki homoseksualne. Metropolita Hilarion postuluje tu współpracę na forum międzynarodowym, w instytucjach oenzetowskich, Radzie Europy, OBWE czy Unii Europejskiej.

kb/ rv, sir, avvenire

« 1 »

reklama

reklama

reklama