Brazylia: biskupi krytykują polityków

W związku z pogłębiającym się w Brazylii kryzysem tamtejszy episkopat wydał specjalne oświadczenie, wyrażając obawy i sprzeciw wobec poważnej sytuacji polityczno-społecznej w jakiej znalazł się kraj.

Biskupi oburzeni są przede wszystkim brakiem etyki w życiu politycznym, strukturach państwa, przedsiębiorstwach, grupach społecznych i działalności wielu polityków. „Zdradzili oni misję, do której zostali wybrani, i doprowadzili całą działalność polityczną do zdyskredytowania” – piszą pasterze brazylijskiego Kościoła.

Równocześnie hierarchowie przestrzegają, że w takiej sytuacji, która wydaje się bez wyjścia, mogą pojawić się fałszywi wybawcy ojczyzny, czy też postawy radykalizmu i fundamentalizmu pogłębiające jeszcze bardziej sytuację kraju, a w sposób szczególny ludzi najbiedniejszych, i mogą być zagrożeniem dla demokracji w Brazylii.

W oświadczeniu episkopatu znalazły się mocne oskarżenia pod adresem parlamentarzystów i rządu federalnego o brak zdecydowanej, etycznej postawy na rzecz naprawy państwa. Według biskupów „«rozwód» między światem politycznym, a społecznością brazylijską jest bardzo głęboki”. Wśród Brazylijczyków wzrasta z każdym dniem zniechęcenie, niezadowolenie i brak zainteresowania sytuacją polityczną. W sposób szczególny przejawy te dostrzegalne są w ruchach społecznych mających głębokie zakotwiczenie w działalności na rzecz polityki społecznej, a to utrudnia zaangażowanie dla dobra wspólnego i powoduje uprzywilejowanie interesów partykularnych.

Biskupi wzywają wszystkich, aby „wbrew nadziei uwierzyli nadziei” (Rz. 4,18) i byli pewni, że Bóg ich nie porzuci, oraz by liczyli na działalność polityków, którzy honorują swój mandat, zgodnie z którym mają troszczyć się o dobro wspólne. Sygnatariusze oświadczenia proszą Matkę Bożą z Aparecidy, aby dodawała otuchy i wzbudzała w swoich synach i córkach zobowiązanie do budowania kraju sprawiedliwego, solidarnego i braterskiego.

Z. Malczewski TChr/ Brazylia/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao