Arcybiskup J.-C. Hollerich nowym przewodniczącym COMECE

Arcybiskup Luksemburga 59-letni Jean-Claude Hollerich został nowym przewodniczącym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

Wyborów nowych władz tego gremium na pięcioletnią kadencję dokonali 8 marca uczestnicy wiosennego zebrania plenarnego Komisji, odbywającego się w dniach 7-9 marca w Brukseli. Nowy przewodniczący obejmuje ten urząd po niemieckim kardynale Reinhardzie Marxie z Monachium, który pracami COMECE kierował przez dwie kadencje od 2012 roku.

Czterema nowymi wiceprzewodniczącymi organizacji zostali biskupi: Noël Treanor z Down & Connor w Irlandii (w latach 1993-2008 sekretarz generalny COMECE), Mariano Crociata z Latiny we Włoszech, Jan Vokál z Hradec Králové w Czechach i Franz-Josef Overbeck z Essen w Niemczech (ten 53-letni biskup po raz pierwszy reprezentował episkopat swego kraju w COMECE).

Ponadto dotychczasowy wiceprzewodniczący COMECE, bp Rimantas Norvila z Litwy został przewodniczącym komisji ds. stosunków z UE, bp Antoine Hérouard z Francji – przewodniczącym komisji ds. społecznych i bp Theodorus Cornelius Maria Hoogenboom z Holandii – komisji ds. prawnych.

Jezuita Jean-Claude Hollerich urodził się 9 sierpnia 1958 w Differdange w Luksemburgu. Studiował teologię w Rzymie, do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1981 roku. Po nowicjacie w Namurze (Belgia) i dwóch latach pomagania w duszpasterstwie w swoim kraju kontynuował studia teologiczne w latach 1985-89 w Tokio i we Frankfurcie nad Menem. 21 kwietnia 1990 przyjął święcenia kapłańskie, po czym studiował germanistykę w Monachium.

W 1994 został wykładowcą języków niemieckiego i francuskiego oraz studiów europejskich na prowadzonym przez jezuitów uniwersytecie Sophia w Tokio; później posługiwał również jako duszpasterz w niemieckiej parafii w stolicy Japonii. 12 lipca 2011 Benedykt XVI mianował go arcybiskupem tradycyjnie katolickiego Luksemburga (sakrę nominat przyjął 16 października tegoż roku), następcą sprawującego tę godność w latach 1990-2011 Fernanda Francka.

Już wkrótce po objęciu rządów w archidiecezji dał się poznać jako zręczny mediator, gdy wybrany w 2013 roku nowy rząd z liberalnym premierem Xavierem Bettelem starał się o silniejszy rozdział w stosunkach Kościół-państwo. Od 2011 arcybiskup reprezentuje Luksemburg w COMECE. Ponadto od 2014 stoi na czele Konferencji Europejskich Komisji "Iustistia et Pax", a od 2017 kieruje Komisją ds. Młodzieży w Radzie Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE – Commissio Episcopatuum Communitatis Europaeae) skupia 25 biskupów, zarówno reprezentujących episkopaty krajowe jak i pojedynczych biskupów z takich krajów jak Cypr, Estonia i Luksemburg, w których nie ma konferencji biskupich, z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto członkami stowarzyszonymi są episkopat Szwajcarii i Międzynarodowa Konferencja Biskupia św. Cyryla i Metodego, obejmująca hierarchów z Czarnogóry, Macedonii i Serbii. Stały sekretariat COMECE mieści się w Brukseli. Sekretarzem generalnym jest od 2016 roku francuski dominikanin, 51-letni o. Olivier Poquillon.

COMECE powstała w 1980 roku, w rok po bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sekretariat COMECE utrzymuje ścisłe kontakty z parlamentami i rządami, starając się kształtować politykę w duchu nauczania Kościoła. Wyznacznikiem dla zajmowanych stanowisk przez COMECE jest katolicka nauka społeczna. Zakres tematyki prac sięga od religii i państwa, przez rolę Unii w świecie współczesnym po kwestie społeczne.

Członkowie COMECE informują episkopaty swoich krajów m. in. o bieżących tematach europejskich i aktywnie uczestniczą w rozmowach z jej instytucjami.

W swojej ponad 37-letniej historii Komisja miała sześciu przewodniczących, z których ostatnim był w latach 2012-18 metropolita Monachium-Fryzyngi kard. Reinhard Marx, stojący na czele episkopatu Niemiec. Wcześniej funkcje przewodniczącego sprawowali: Franz Hengsbach – biskup Essen (1982-84), Jean Hengen – arcybiskup Luksemburga (1984-90), Charles Amarin Brand – arcybiskup Strasburga (1990-93), Josef Homeyer – biskup Hildesheim (1993-2006), Adrianus Herman van Luyn SDB – biskup Rotterdamu (2006-12).

W 2016 roku COMECE wypowiadała się m.in. w sprawach nowej strategii globalnej dla unijnej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa, a także wspólnie z Konferencją Biskupów USA na temat porozumienia o wolnym handlu TTIP. W październiku 2017 Komisja zorganizowała w Rzymie spotkanie dialogu z 350 wysokiej rangi naukowcami, duchownymi i urzędnikami Unii Europejskiej na temat przyszłości naszego kontynentu. Podczas audiencji dla uczestników spotkania Franciszek wezwał rządzących, aby do kwestii uchodźców podchodzili mądrze i z sercem.

W Europie żyje ok. 273 milionów katolików, czyli 54 proc. ogółu ludności. Według danych COMECE, krajem o największym odsetku katolików jest Polska (96 proc. ludności), następnie Włochy (95 proc.), Hiszpania i Malta (po 92) i Chorwacja (89 proc.). Najmniejszą procentowo grupą są katolicy w Finlandii (0,2 proc. mieszkańców). W Estonii stanowią oni 0,4 proc, w Danii – 0,7, w Bułgarii – 1, Grecji 1,2 i w Szwecji – 1,6 proc.

ts, kg (KAI) / Brula

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao