Papież w Genewie: przejście od wiosny w ekumenizmie do lata

Franciszek nie neguje konieczności prowadzenia pogłębionego dialogu teologicznego, jednak promuje zarazem ekumenizm spotkania i osobistego dialogu – wskazuje na to ks. Lawrence Iwuamadi.

Dodaje, że spowodowało to znaczne ocieplenie klimatu wzajemnych relacji. Nigeryjski kapłan jest dziekanem Instytutu Ekumenicznego w Bossey, który w czasie swej ekumenicznej pielgrzymki odwiedził Ojciec Święty.

Instytut w Bossey jest międzynarodowym centrum spotkania, dialogu i formacji Światowej Rady Kościołów. Położony 25 km od Genewy ośrodek powstał w 1946 r. Przybywają tam studenci i naukowcy z całego świata reprezentujący różne Kościoły i kultury, których łączy dialog ekumeniczny.

„Spotkanie Papieża z naszymi studentami ma ogromne znaczenie, jego osoba, sposób życia i nauczania budzą ogromne zainteresowanie, również dla wielu przedstawicieli świata niekatolickiego jest ważnym autorytetem” – mówi ks. Iwuamadi.

- Papież Franciszek wprowadził dialog ekumeniczny na kolejny poziom. On nigdy nie negował znaczenia dialogu teologicznego, zarazem jednak zawsze kładł nacisk na to, że najpierw musimy zacząć go stosować w praktyce, że musimy iść zarazem do przodu. Dopiero idąc wspólną drogą, jesteśmy w stanie nawzajem zrozumieć, kim jest ten drugi. Właśnie w takiej sytuacji zaczyna się budować wzajemne zaufanie i rozmawiać o najtrudniejszych sprawach – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Iwuamadi. – Widzimy, że za tego pontyfikatu na różnych płaszczyznach natężyła się współpraca ze Światową Radą Kościołów. Coraz częściej są cytowane dokumenty Franciszka. Jest ogromne zainteresowanie, stąd też przechodzimy od «wiosny w ekumenizmie» do «ekumenicznego lata», ta zmiana klimatu ma ogromne znaczenie. Pielgrzymka Papieża jest bardzo ważna również dla wspólnoty katolickiej w całej Szwajcarii. Franciszek zawsze przemawia do ludzkich serc.

Ks. Iwuamadi został dziekanem Instytutu Ekumenicznego w Bossey w bieżącym roku. Wcześniej przez sześć lat wykładał tam ekumeniczną hermeneutykę biblijną z ramienia Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan. „Dla wielu naszych wykładowców i studentów spotkanie ze mną jest pierwszym bezpośrednim kontaktem z Kościołem katolickim i jest to niesamowicie ważne dla ekumenicznego wymiaru naszego instytutu” – podkreśla ks. Iwuamadi.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao