50 najważniejszych wydarzeń religijnych 2018 r. według Credo Press

Agencja Credo-Press (dawniej Portal Credo) ogłosiła właśnie listę najważniejszych wydarzeń w sferze religijnej w ubiegłym roku.

Proces udzielania autokefalii prawosławiu na Ukrainie, rozprawy sądowe przeciw świadkom Jehowy w Rosji i zerwanie wspólnoty eucharystycznej między Patriarchatami Moskiewskim i Konstantynopolskim to trzy najważniejsze wydarzenia religijne minionego roku. Tak przynajmniej uważa rosyjska agencja „Credo-Press”, spadkobierczyni „Portala-Credo”, który od wielu lat ogłasza własny wykaz 40-50 najważniejszych, według niego, wydarzeń życia religijnego minionego roku.

Chociaż teoretycznie redakcja nie ogranicza się w swym wyborze tylko do jednego wyznania i jednego kraju, to w praktyce przytłaczająca większość zamieszczonych faktów dotyczy prawosławia, głównie „kanonicznego” i rosyjskiego. Ale na liście znalazły się też zdarzenia z życia innych wspólnot religijnych i nie tylko w Rosji.

Umieszczenie na pierwszym miejscu sprawy autokefalii ukraińskiej, rozgrywającej się od kwietnia do grudnia 2018, jest w pełni uzasadnione, gdyż jest to bezsprzecznie najważniejsze wydarzenie religijne w wymiarach ogólnoświatowych. Towarzyszące temu procesowi zerwanie stosunków i wspólnoty kościelnej między Moskwą a Konstantynopolem uznano już jednak za mniej ważne od dalszego ciągu prześladowań świadków Jehowy w Rosji, rozpoczętych ich delegalizacją w kwietniu 2017 r.

Inne wydarzenie, związane z autokefalią na Ukrainie – przechodzenie „promoskiewskich” wspólnot prawosławnych do nowo utworzonego Prawosławnego Kościoła Ukrainy – redakcja portalu umieściła na 6. miejscu. Na 9. pozycji znalazło się uchwalenie i wejście w życie z dniem 27 grudnia ukraińskich przepisów, zmieniających nazwę Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego na Rosyjski Kościół Prawosławny na Ukrainie. Na 12. miejscu wymieniono konflikt patriarchy moskiewskiego Cyryla z prezydentem Bułgarii 4 marca w Sofii – zwierzchnik rosyjskiego prawosławia zarzucił wówczas gospodarzom, że pomniejszają zasługi wojsk rosyjskich w wyzwoleniu Bułgarii z niewoli tureckiej pod koniec XIX wieku.

W zestawieniu, przygotowanym przez „Credo-Press”, nie brak odniesień do spraw sądowych i kryminalnych. Oprócz wspomnianych rozpraw przeciw świadkom Jehowy i konfiskaty ich domów modlitwy (na 2. miejscu), agencja umieściła na 8. pozycji skazanie za pedofilię ks. Gleba Grozowskiego, na 21. – rozprawę sądową w sprawie wypędzenia wspólnoty Rosyjskiego Autonomicznego Kościoła Prawosławnego (opozycyjnego wobec Patriarchatu Moskiewskiego) z ich świątyni w obwodzie briańskim i przekazaniu jej temuż Patriarchatowi. Na 32. miejscu znalazło się ujawnienie przez władze Łotwy materiałów o współpracy niektórych miejscowych biskupów i niższych duchownych prawosławnych i staroobrzędowych z tamtejszą służbą bezpieczeństwa w czasach sowieckich.

Z materiałów pozarosyjskich i częściowo pozaprawosławnych w wykazie znalazły się wzmianki o wydarzeniach na Łotwie, Grecji, Rumunii i Japonii.

Swoje podsumowania portal przedstawia od ponad 10 lat, przy czym nieraz obejmuje ono 30 lub 40 wydarzeń – zależnie od nasilenia się życia religijnego w danym roku. W ubiegłym roku spis obejmował 40 pozycji, a otwierała go wspomniana delegalizacja świadków Jehowy na całym obszarze Rosji, dokonana 20 kwietnia 2017 przez Sąd Najwyższy Moskwy, w odpowiedzi na pozew Ministerstwa Sprawiedliwości Rosji. Postanowienie to weszło w życie 17 lipca tegoż roku, gdy Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej odrzucił odwołanie się świadków Jehowy od decyzji z 20 kwietnia.

kg (KAI/C-P) / Moskwa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao