Caritas Indii – kampania na rzecz pomocy głodującym i chorym

Głód i choroby – to główne wyzwania, na których koncentruje się Caritas Indii w tegorocznym Wielkim Poście.

W poszczególnych stanach tego kraju zostały podjęte różnego rodzaju inicjatywy, aby uwrażliwić ludzi na pomoc najbardziej potrzebującym.

Caritas Indii niedożywienie i głód określiła bolesną i zawstydzającą plagą ludzkości. Chociaż kraj ten posiada wystarczające zasoby, aby nakarmić wszystkich swoich mieszkańców, to jednak ciągle znajduje się on w światowej czołówce wśród tych państw, w których źle odżywianych dzieci i kobiet jest najwięcej.

Bolesny jest problem milionów niedożywionych dzieci. Niesie on bowiem ze sobą wzrost chorób, na które są narażone i co za tym idzie wysoki stopień ich umieralności. A to wszystko w kraju, którego poziom ekonomiczny ciągle wzrasta.

„Niedożywienie jest odczłowieczeniem obrazu i podobieństwa Boga, na który zostaliśmy stworzeni – uważa wicedyrektor Caritas Indii o. Jolly Punthenpura. – Kościół powinien pełnić rolę katalizatora i mobilizatora sumień, aby wspólnota stała się bardziej solidarną i zaangażowała się w pomoc biednym i głodnym”.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama