Milion dzieci modli się na różańcu

W piątek, 18 października o godzinie 9.00 przypada 14 edycja międzynarodowej kampanii "Milion dzieci modli się na różańcu”.

Pomysł tej kampanii modlitewnej powstał w 2005 roku w stolicy Wenezueli, Caracas, podczas modlitwy różańcowej dzieci na zajęciach religii. Wychowawczyni opiekująca się grupą powiedziała wówczas: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze”. Była to odpowiedź na prośbę św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. Tak rozpoczęła się akcja Milion dzieci modli się na różańcu. Konferencja Episkopatu Wenezueli wydała wkrótce zgodę na rozpoczęcie ogólnokrajowej akcji świeckich katolików związanych z „Ruchem Szenstackim” oraz Centralnym Komitetem Wenezuelskich Katolików (Consejo Nacional de Laicos Venezuela).

W obliczu napięć i wciąż niestabilnej sytuacji w wielu krajach, ważne jest byśmy podejmowali trud uchronienia Świata od zagłady właśnie przez modlitwę. Matka Boża wielokrotnie prosiła o modlitwę różańcową dzieci – w Lourdes, Fatimie i polskim Gietrzwałdzie. Modlitwa różańcowa ma przecież ogromna moc, wystarczy wspomnieć o wielkich zwycięstwach różańcowych – bitwa pod Lepanto, bitwa pod Chocimiem, obrona Wiednia przez Jana III Sobieskiego czy Cud nad Wisłą.

Zachęcamy dorosłych do umożliwienia dzieciom wzięcia udziału w kampanii “Milion dzieci modli się na różańcu”, by mogły wesprzeć dzieci z całego świata we wspólnej modlitwie.

Zapraszamy do modlitwy różańcowej wszystkie dzieci oraz Dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, rodziców i dziadków z dziećmi przebywającymi pod ich opieką w domach, dzieci i młodzież przebywającą na oddziałach szpitalnych wraz z opiekunami, dzieci i opiekunów w domach dziecka.

W Polsce tą akcję koordynuje Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Na stronie organizacji www.pkwp.org.

Czy w tym roku uda się zgromadzić milion dzieci modlących się na różańcu i wyprosić u Matki Bożej pokój na Świecie?

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama