Podsumowanie papieskiej wizyty w mediach: obszernie i wybiórczo

Media w Emiratach Arabskich bardzo obszernie relacjonowały papieską wizytę. Jedna z telewizji transmitowała na żywo dzisiejszą Mszę na Stadionie Zayeda.


Niemal wszystkie gazety pokazują na pierwszej stronie Papieża i imama Al-Azhar. „Budujmy naszą przyszłość razem” – to nagłówek z Arab News. W artykule podkreślono międzyreligijny charakter wizyty Franciszka. Nie cytuje się jednak tych jego słów, które mogłyby zostać odebrane jako zawoalowana krytyka reżimów arabskich. Krytykuje się natomiast, ustami Papieża, niesprawiedliwy porządek gospodarczy. Obszernie przytacza się wszelkie pochowały pod adresem władców Emiratów.

Redaktor naczelny Arab News zwraca uwagę na kontrast między skromnym „Papieżem ludu”, a przepychem zgotowanego mu powitania. Zauważa, że Emiraty nie zdołały ukryć przed Franciszkiem swego splendoru. Ten sam dziennik zamieszcza też wywiad z kard. Filonim o Arabii Saudyjskiej. Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów wyraża w nim nadzieję na poprawę relacji z saudyjskim reżimem.

Arabskie media wspominają też o antyislamskich uprzedzeniach na Zachodzie. Podkreślają, że potrzeba było wizyty Papieża, aby Zachód odkrył, że w Emiratach są kościoły chrześcijańskie.

« 1 »

reklama

reklama

reklama