Abp Jurkovič: w sprawie uchodźców konieczne są rozwiązania systemowe

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie zabrał głos w sprawie uchodźców.

Zapewnił, że Watykan zaangażowany jest w poszukiwanie konkretnych rozwiązań ich trudnej sytuacji. „Liczy się przede wszystkim ochrona życia ludzkiego i jego godności, złagodzenie cierpienia i pomoc w rozwoju” – podkreślił abp Ivan Jurkovič.

Nie wystarczą rozwiązania doraźne i reagowanie na pojawiające się kryzysy. „Konieczne jest wypracowanie uregulowanych sposobów przyjmowania uchodźców w poszczególnych krajach i zapewnienie im wsparcia w celu osiągnięcia trwałego rozwiązania problemów” – stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

Podkreślił, że Papież Franciszek ma nadzieję, iż większa liczba krajów otworzy korytarze humanitarne i przyjmie programy prywatnego sponsoringu uchodźców, czyli rozwiązania, w których część kosztów ponoszą osoby prywatne lub organizacje społeczne, oferując także wsparcie pozafinansowe, takie jak: użyczanie mieszkań, szukanie pracy, pomoc w odnajdywaniu się w nowym miejscu i sytuacji. „Według przeprowadzonych badań takie podejście zwiększa szanse integracji” – zapewnił abp Jurkovič.

Docenił wysiłki ONZ i wielu rządów na rzecz znalezienia trwałych rozwiązań dla uchodźców, w tym poprzez programy przesiedleń, zwłaszcza dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i nie mogą wrócić do swoich krajów pochodzenia lub zostać zintegrowani w państwach, w których udzielono im azylu.

Stały obserwator przy ONZ podkreślił jednak, że mimo podejmowania tych działań los większości uchodźców jest wciąż niepewny. Nie są oni w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Wielu z nich przebywa w obozach, gdzie pozbawieni są dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości godnej pracy, ryzykując tym samym, że staną się ofiarami handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.

« 1 »

reklama

reklama

reklama