Hinduski kardynał apeluje o równe prawa dla dalitów

Na fali walki o równe prawa dla wszystkich ludzi, która wybuchła w Stanach Zjednoczonych po zabójstwie Goerge’a Floyda, episkopat Indii wezwał do zapewnienia równych praw zmarginalizowanym chrześcijańskim dalitom.

Należą oni do najniższej kasty tzw. „niedotykalnych” i walczą o przyznanie im praw, jakie przysługują należącym do ich kasty hinduistom.

Ze względu na to, co dzieje się w Ameryce, istnieje dziś wielka świadomość znaczenia równości wszystkich ludzi, niezależnie od ich rasy czy wyznawanej religii. „Należy to wykorzystać w walce o prawa dalitów” – uważa kard. Oswald Gracias, przewodniczący episkopatu Indii. „To także szansa na krok do przodu w walce z systemem kastowym, który sprzeciwia się Ewangelii. Bóg każdego traktuje tak samo” – dodał purpurat.

Dalici są najbardziej dyskryminowaną grupą w Indiach, otwarcie uznaje się ich za najgorszych z ludzi. Nie mogą korzystać ze wspólnych studni, żyją w odrzuceniu na obrzeżach wiosek. Cierpią podwójną dyskryminację – zarówno ze względu na ich kastę, jak i wyznawaną religię, są bowiem w większości chrześcijanami.

Po oficjalnym zniesieniu systemu kastowego prawo przyznaje im drobne przywileje, mające na celu wyrównanie życiowych szans. Gwarantują one m.in. pewną liczbę miejsc w szkołach i na uczelniach, a także pracę w instytucjach państwowych. Nie dotyczy to jednak chrześcijan i muzułmanów ze społeczności niedotykalnych. Swoje przywileje tracą także ci dalici, którzy przeszli na chrześcijaństwo. To duża grupa, gdyż Kościół katolicki pomaga „niedotykalnym”, zapewniając im dostęp do edukacji, opiekę medyczną i walcząc o ich prawa.

Oprócz problemu dyskryminacji dalitów, kardynał zwrócił również uwagę na prawa hinduskich kobiet. „Kościół zawsze będzie podkreślał, że kobiety muszą mieć w naszym społeczeństwie równe prawa. Muszą być szanowane i mieć zapewniony dostęp do edukacji. Tę postawę zainicjował Jezus, który zawsze podkreślał wartość i rolę kobiety” – powiedział purpurat.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama