Kard. Hollerich: Bóg jest silniejszy od śmierci

Europejskie Kościoły zachęcają chrześcijan do bycia zwiastunami nadziei, którą przynosi Ewangelia. Piszą o tym we wspólnym wielkanocnym przesłaniu kard. Jean-Claude Hollerich przewodniczący Komisji episkopatów krajów Unii Europejskiej (Comece) oraz pastor Christian Krieger stojący na czele Konferencji Kościołów Europejskich (Cec).

„Oby Bóg po trzykroć Święty, Ten, który jest, który był i który przychodzi, błogosławił i zachował swoją ludzkość”- czytamy w przesłaniu.

Podkreśla ono wyjątkowość przeżywania w tym roku męki i śmierci Chrystusa oraz Jego chwalebnego Zmartwychwstania. „Podczas najbliższych Świąt paschalnych - czytamy dalej w orędziu - wierni nie będą mieli możliwości spotkania, aby modlić się i śpiewać, zebrania się, aby trwać w ciszy przed Bogiem oraz słuchać Jego słowa, a także dzielić się Ciałem i Krwią Chrystusa”. Zmaganie z koronawirusem, które okrywa żałobą ludy wymaga odosobnienia oraz dystansu, więc każdy będzie „zesłany” w domu i w dobrowolnym odizolowaniu, będzie celebrował zwycięstwo życia mając nadzieję na pokonanie śmierci.

Mówi kard. Jean-Claude Hollerich, przewodniczący Comece:

- Powinniśmy stanąć przed krzyżem. Jeśli naprawdę spotkamy się z krzyżem w naszym życiu, to wtedy będzie mogła narodzić się w naszych sercach nadzieja Paschy. Jestem przekonany, że Bóg udzieli swojego pocieszenia i daru nadziei tym wszystkim, którzy Go wzywają. Europa jest zdechrystianizowana, ale myślę, że obecna sytuacja jest okazją do nawrócenia. Bóg jest silniejszy od śmierci. Chrystus naprawdę powstał z martwych. I to otwiera nam wszystkie bramy ku życiu.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama