Kościoły Europy: Unia powinna respektować prawa migrantów

Potrzebna jest bezpieczna, zorganizowana i uregulowana migracja, która będzie szanowała prawa i godność człowieka, a zarazem efektywna solidarność między krajami Unii – te słowa znajdują się w apelu skierowanym do Komisji Europejskiej przez różne Kościoły i organizacje religijne Starego Kontynentu. Jest to reakcja na pożar w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos i opieszałość, z jaką kraje Europy niosą pomoc ludziom ubiegającym się o azyl.

Jest to bezprecedensowy w swym rozmachu apel. Podpisały się pod nim m.in. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Światowa Rada Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich (KEK) oraz Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie (CCME). Wzywają one Unię Europejską do zapewnienia realnej pomocy migrantom. Przypominając, że pożar w obozie Moira pozostawił bez dachu nad głową 13 tys. osób i wskazują, że migracje od zawsze były integralną częścią historii. Wyrażają zarazem niepokój z powodu coraz większej stygmatyzacji zjawiska mobilności i wzywają do zastąpienia tej postawy, która, jak piszą, mocno obecna jest w polityce, mediach i lokalnych wspólnotach, międzyludzką solidarnością, poszanowaniem praw człowieka i ludzkiej godności.

„Solidarność powinna być kluczową zasadą regulującą migracje, a przede wszystkim przyjmowanie uchodźców” – czytamy w apelu. Jego sygnatariusze przypominają, że dwie trzecie wszystkich migrantów przyjmowana jest poza Europą. Zaznaczają zarazem, że pandemia koronawirusa negatywnie odbiła się na pomocy potrzebującym. Doszło do cięć w pomocy żywnościowej i medycznej. Warunki życia uchodźców w wielu miejscach znacząco się pogorszyły. „Musimy dążyć do bardziej godnego przyjmowania migrantów i zdecydowanie większej ich integracji” – czytamy w apelu do Komisji Europejskiej.

Przykładem dobrych pomocowych działań może być stworzenie przez Wspólnotę Idziego kolejnego korytarza humanitarnego. We współpracy z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych do tego kraju bezpiecznie trafi 300 uchodźców znajdujących się w Grecji, głównie na wyspie Lesbos. W protokole porozumienia, którego filarami są gościnność i integracja, stwierdza się, że uprzywilejowane będzie wspieranie „legalnego oraz bezpiecznego przyjazdu osób, ubiegających się o międzynarodową ochronę, ze szczególną troską o osoby najsłabsze, którym pilnie potrzebny jest proces włączenia i społecznej, kulturowej i językowej stabilizacji”. Projekt, który będzie trwał 18 miesięcy, będzie traktował priorytetowo transfer rodzin i niektórych niepełnoletnich pozostających bez opieki.

źródło: Beata Zajączkowska, Vatican News


« 1 »
TAGI:

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao