Ks. Urbańczyk na forum OBWE o wolności w czasie pandemii

W ostatnich dniach w Wiedniu z inicjatywy OBWE odbyły się trzy sesje robocze dotyczące tematu nietolerancji.

„Należy stawić czoło wszelkim formom dyskryminacji, której ofiarami mogą być różne osoby w aktualnym kontekście pandemii koronawirusa” – to treść apelu, który skierował ks. Janusz Urbańczyk, Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Przedstawiciel Watykanu podkreślił po pierwsze, że każdy człowiek posiada równą, wewnętrzną i niezbywalną godność, z której wypływają prawa i wolność w wielu wymiarach istnienia. W tej perspektywie dyskryminacja stanowi pogwałcenie zasady sprawiedliwości. Wyraził swoje głębokie zaniepokojenie, że w obszarze działania OBWE wiele osób oraz wspólnot nadal doświadcza gróźb, wrogości, nietolerancji, znacznego pogorszenia swojej sytuacji w kontekście kryzysu sanitarnego. Stały obserwator Watykanu podkreślił silny związek, jak istnieje pomiędzy tolerancją a prawami człowieka: szacunek wobec nich oraz zaangażowanie w ich respektowanie nie mogą być rozdzielane i nie mogą stanowić rodzaju „alibi”, aby jedno poświęcać na rzecz drugiego.

Ks. Urbańczyk wiele uwagi poświęcił również internetowi, szczególnie mediom społecznościowym, które podczas pandemii wzmogły swoją aktywność. Przestrzeń cyfrowa stanowi często forum poniżania, podburzania grup narodowych i wyznaniowych oraz okazywania lekceważenia i zachowań prowokacyjnych obrażających symbole religijne. To wszystko może prowadzić do przemocy. Każda osoba powinna być zachęcana do odpowiedzialnego korzystania z wolności wyrażania myśli, odrzucając nienawiść, uprzedzenia oraz fałszywe opinie.

Ks. Urbańczyk zachęcił do budowania społeczeństwa tolerancji oraz różnorodności religijnej, kulturowej oraz narodowej, które potrafi uznać wartość wielokulturowości oraz potrzebnej komplementarności. Szczególnie ważne pozostaje, zdaniem przedstawiciela Watykanu uznanie wewnętrznej godności każdej osoby ludzkiej, niezależnie od jej pochodzenia i wyznawanej wiary. Stanowi to zasadę jedności rodzaju ludzkiego.

Społeczeństwo prawdziwie demokratyczne powinno zagwarantować udział mniejszości narodowych w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturalnym oraz religijnym. Szczególnie z powodu aktualnej pandemii dało się zauważyć poważne ograniczenie wielu praw podstawowych, jak np. dostęp do opieki zdrowotnej lub do informacji. To, zdaniem ks. Urbańczyka należy w przyszłości zmienić.

« 1 »

reklama

reklama

reklama