reklama

W hołdzie Wielkiemu Papieżowi - na Angelicum powstał Instytut Kultury Św. Jana Pawła II

W 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum), powołany zostaje do życia Instytut Kultury Św. Jana Pawła II.

W setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum) ma miejsce uroczysta inauguracja działalności Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II.

– Ta nowa międzynarodowa instytucja akademicka, powołana do życia z inicjatywy polskich środowisk katolickich, będzie gościć wybitnych naukowców, prowadzić interdyscyplinarne badania naukowe, prace dydaktyczne, a także intelektualną refleksję nad kluczowymi problemami współczesnego świata, widzianymi z intelektualnej i duchowej perspektywy Świętego Jana Pawła II – mówi o. prof. Michał Paluch OP, rektor Angelicum.

Instytut Kultury Św. Jana Pawła II w całości finansowany jest ze środków prywatnych. Misją Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II jest refleksja nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata w odniesieniu do myśli i nauczania św. Jana Pawła II. Do współpracy w roli wykładowców Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II zapraszani są wybitni intelektualiści z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Inicjatorami powołania Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II są polskie organizacje pozarządowe: Fundacja Świętego Mikołaja i Fundacja Futura – Iuventa.

18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego życie i nauki stanowią istotny punkt odniesienia dla milionów ludzi na całym świecie.

- Święty Jan Paweł II był najważniejszą postacią dla naszego pokolenia i dla nas osobiście. W dniu jego wyboru byliśmy licealistami. Dlatego uznajemy za dzieło życia możliwość wsparcia tej niezwykłej formy kultywowania Jego myśli o chrześcijaństwie, o Europie, o Polsce jaką jest Instytut Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie. Nowe pokolenia zyskają wiele na rozumieniu siebie i świata studiując myśl Świętego Papieża z Polski, którego rola wykracza poza obecny horyzont i ma kolosalne znaczenie dla przyszłości Kościoła i świata. To z naszej strony próba spłacenia niespłacalnego
długu – mówi Jolanta Gruszka z rady fundatorów Instytutu.

Powołanie Instytutu nie byłoby możliwe bez zaangażowania prywatnych darczyńców, którzy swym kapitałem postanowili wesprzeć narodziny instytucji będącej hołdem dla dorobku Papieża Polaka. Twórcy Instytutu pozostawili drzwi otwarte dla wszystkich, którzy pragnęliby dołożyć własną cegiełkę dla dzieła niesienia dorobku Wielkiego Papieża w przyszłość. Osoby chcące wesprzeć finansowo funkcjonowanie Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II będą mogły tego dokonać za pośrednictwem stron internetowych Angelicum oraz Fundacji Świętego Mikołaja.

Intencją twórców Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II jest utworzenie ośrodka interdyscyplinarnych studiów i badań naukowych, traktującego nauczanie Karola Wojtyły jako punkt wyjścia i stały punkt odniesienia w refleksji nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata.

- Wierzymy, że wraz z Janem Pawłem II można i należy patrzeć nie tylko na czasy jego pontyfikatu, ale również na współczesne i przyszłe problemy wiary, filozofii, kultury, nauki, polityki i kwestie społeczne – mówi dr Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja oraz założyciel „Teologii Politycznej”, jednego z czołowych środowisk intelektualnych w Polsce.

- Chcemy skupiać się nie tylko na badaniu dorobku Wielkiego Papieża, ale również na myśleniu wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy – dodaje Karłowicz.

- Bardzo się cieszę, że tak prestiżowy ośrodek naukowy jak Angelicum będzie zajmował się aktualizowaniem oraz upowszechnianiem spuścizny duchowej i intelektualnej świętego Jana Pawła II w formie tak inspirującej, nowoczesnej i otwartej na dialog, jak Instytut Kultury. Dla mnie osobiście jest to kontynuacją pracy prowadzonej przez mego ojca, mecenasa Macieja Bednarkiewicza, który podczas pontyfikatu Jana Pawła II wspierał papieskie inicjatywy, zwłaszcza te adresowane do ludzi młodych, widząc w tym obowiązek tak wobec Wielkiego Papieża jak i przyszłości – Mateusz Jan Bednarkiewicz z Fundacji Futura – Iuventa.

Usytuowanie Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie nie jest przypadkowe. Angelicum jest jedną z najbardziej wpływowych uczelni katolickich na świecie, która kształci przyszłe elity Kościoła z całego świata wywierając tym samym bardzo istotny wpływ zarówno na sposób myślenia, jak i kierunki zmian dokonujące się w Kościele. To na tej uczelni młody ks. Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, dopracowywał swoją formację intelektualną i duchową, odbywając studia w latach 1946-48, wieńcząc je pracą doktorską pt. „Zagadnienia wiary u świętego Jana od Krzyża”.

- Angelicum, które można śmiało nazwać macierzystą uczelnią Karola Wojtyły, jest naturalnym miejscem do stworzenia instytucji, która będzie inspirować się spuścizną św. Jana Pawła II. Dlatego powołanie Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II właśnie na Angelicum przyczyni się do utrwalenia dorobku Karola Wojtyły we współczesnej myśli i kulturze chrześcijańskiej – mówi o. prof. Michał Paluch OP, rektor Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

- Na Angelicum studiują elity całego katolickiego świata. Formację intelektualną zdobywają u nas studenci z niemal stu krajów. Dotknięcie ich doświadczeniem spotkania z myślą Jana Pawła II, poprzez aktywność Instytutu Kultury, pozwoli roznieść iskrę jego nauczania do wszystkich zakątków ziemi – dodaje rektor Uniwersytetu.

Instytut Kultury Św. Jana Pawła II jest częścią Wydziału Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum). Pierwsi jego studenci zaczną zajęcia wraz z początkiem roku akademickiego 2020/2021. Do współpracy w roli wykładowców co roku zapraszani będą wybitni intelektualiści z całego świata, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Równolegle uruchomiony zostanie program stypendialny dla młodych naukowców.

źródło: Krzysztof Wojciechowski, Teologia Polityczna/Fundacja Świętego Mikołaja

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao