Theology on Tap: nie da się być „letnim” ani „wybiórczym” katolikiem

W obecnych czasach, pełnych światopoglądowego i duchowego zamętu, nie ma miejsca dla „letnich” katolików, którzy wybiórczo podchodzą do kwestii wiary. Podkreślali to dobitnie uczestnicy spotkania w ramach programu „Theology on Tap”

Theology on Tap to program duszpasterski obejmujący cykl spotkań, podczas których odbywają się wykłady na tematy związane z wiarą, pozwalając jednocześnie na dyskusję w swobodnej atmosferze.

Tym razem spotkanie miało charakter wirtualny i ogólnonarodowy, uczestniczyło w nim szereg katolickich instytucji i mediów (m.in. telewizja EWTN). Gospodarzem był Peter Burak, dyrektor Intentional Disciples, który dyskutował o wyzwaniach współczesnej kultury z ekspertami z różnych dziedzin katolickich.

Wspólnym tematem, przewijającym się w wystąpieniach kolejnych mówców, była kwestia spójności nauczania. Wybiórcze traktowanie treści wiary jest dzisiaj ogromnym zagrożeniem, zarówno wśród świeckich katolików, jak i – co gorsza, wśród części hierarchów, próbujących unikać jasnych wypowiedzi w kontrowersyjnych obszarach, takich jak ochrona życia poczętego czy kwestie etyki seksualnej. Dr Ralph Martin zwrócił uwagę, jak wielkie zamieszanie i nieład wprowadzają biskupi i kardynałowie, gdy kłócą się ze sobą w kwestii teologii i praktyki wiary. „Biskupi atakują biskupów, kardynałowie atakują kardynałów. Mamy nawet całe konferencje biskupów poważnie nie zgadzające się ze sobą w bardzo fundamentalnych kwestiach moralnych”. W szczególności odniósł się do Episkopatu Niemiec, który próbuje naginać wiarę do otaczającej świeckiej kultury, podważając katolickie nauczanie na temat etyki seksualnej, nie zważając na ostrzeżenia przychodzące od biskupów z sąsiednich krajów, m.in. Polski.

Jak zauważyła Helen Alvaré, niemożliwe jest pogodzenie wymogów katolickiej etyki z mentalnością współczesnych społeczeństw, kładących tak silny nacisk na wolność seksualną. Obecnie postęp mierzy się tym, na ile kultura przekracza kolejne seksualne tabu. Kościół musi się przeciwstawiać takiemu rozumieniu kultury. Jak powiedziała, „czy to jako nastolatkowie, czy jako młodzi dorośli, małżonkowie, nie możemy zapomnieć, że radykalne wymagania miłości na drodze chrześcijańskiej są fundamentalną sprawiedliwością wobec naszych najbliższych bliźnich”.

Podczas spotkania wypowiadał się także emerytowany arcybiskup Filadelfii Charles Chaput. Z jego punktu widzenia olbrzymim problemem jest brak zaufania do Kościoła wśród jego członków. Ze smutkiem skonstatował: „Nie wiem, jak wielu z nas naprawdę wierzy, że Ewangelia jest prawdziwa. A jeśli nie jesteśmy przekonani, że jest ona prawdziwa, bardzo trudno jest nam opierać się mocno na Ewangelii w trudnych czasach. Myślę, że to właśnie dzieje się dzisiaj. Jest tak wiele sił, które powodują, że ludzie wątpią w Kościół, jak również w obecność Boga w świecie”.

Chaput odniósł się do kontrowersji związanych z przyjmowaniem Komunii przez prezydenta Joe Bidena, pomimo jego poparcia dla legalnej aborcji, co jest sprzeczne z nauczaniem katolickim. Temat ten wzbudza kontrowersje wśród biskupów w USA. „Eucharystia jest najwyższym znakiem jedności, nie tylko znakiem miłości z Bogiem, który zawsze nas kocha, niezależnie czy przyjmujemy komunię, czy nie – ale jest znakiem naszej komunii z Nim i z Kościołem” - powiedział arcybiskup, dodając, że „jeśli nie zgadzamy się z Kościołem, uczciwiej jest, abyśmy nie udawali, że wierzymy, przyjmując komunię. Dotyczy to nie tylko przywódców politycznych, ale także nas samych, w naszym życiu osobistym”.

Theology on Tap – więcej niż kursy Alpha

Amerykański program „Theology on Tap” pod pewnymi względami przypomina popularne w Polsce kursy Alpha. Wspólnym elementem jest przyjazna, nieformalna atmosfera, w jakiej toczą się spotkania, podczas których nie tylko wysłuchuje się mówcy, ale także rozmawia się na dany temat. Każdy może swobodnie zadać pytanie bez obawy, że zostanie źle odebrany. O ile jednak Alpha omawia wyłącznie podstawy wiary, TOT obejmuje szersze spektrum zagadnień, zapewniając bardziej wszechstronną formację dorosłym chrześcijanom.

Sama nazwa „Theology on Tap” zawiera w sobie grę słów: można ją interpretować jako „teologia przy piwie” (co jest nawiązaniem do nieformalnej atmosfery spotkań), ale także jako „przystępna teologia” lub „teologia na zawołanie” (w sensie powiązania treści teologicznych z konkretnym życiem wierzących). TOT jest programem skierowanym do młodych dorosłych katolików, którzy pragną duchowego wzrostu. Jest to metoda spotkań, prowadzonych w duchu gościnności i nieformalnej atmosferze, która służy stworzeniu przestrzeni dla ludzi w wieku od 18 do 39 lat, aby mogli odnieść wiarę do swojego życia. Program jest często wykorzystywany jako samodzielna seria spotkań, podczas których młodzi ludzie spotykają się, aby wysłuchać prelegenta, dyskutować i dzielić się przemyśleniami i pytaniami w swoim gronie; jednak najlepiej sprawdza się jako część składowa bardziej wszechstronnego duszpasterstwa. Program ma służyć jako odskocznia do innych inicjatyw dla młodzieży w parafii, diecezji, duszpasterstwie akademickim lub innej grupie. Docelowo powinien prowadzić do zaangażowania we wspólnotę, zapewniając formację duchową, a także tworząc środowisko zaangażowanych świeckich katolików.

Istnieją cztery zasadnicze elementy niezbędne do stworzenia udanego programu TOT: pomysł na zaproszenie młodych osób, budowanie wspólnoty, gościnność i kontynuacja. Stworzenie silnej wspólnoty jest fundamentem dla solidnych i trwałych przedsięwzięć. Dobrze przemyślane strategie zapraszania pozwalają danej grupie z powodzeniem docierać do szerokiego grona młodych ludzi. Atmosfera gościnności nie tylko pozwala na przyjemne spędzenie czasu, ale przede wszystkim stanowi klucz do dalszego zaangażowania się młodych ludzi w życie społeczności. Kontynuacja oznacza zapewnienie konkretnych strategii dla pełniejszego zaangażowania młodych ludzi w Kościele poprzez rekolekcje, posługę, systematyczną formację i przynależność do małych wspólnot i grup kościelnych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama