Franciszek apeluje o uwolnienie świata od samotności i demona wojny

Do odwiedzenia osób starszych, które są najbardziej samotne, rozpoznania brata w drugim człowieku oraz uwolnienia świata od demona wojny zachęcił Ojciec Święty w swoim Orędziu na obchodzony w tym roku 24 lipca po raz drugi Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jego hasłem są słowa z wersetu Psalmu 92: „wydadzą owoc nawet i w starości”.

Franciszek zauważa, że wiele osób boi się starości, ale jak naucza Pismo święte długie życie jest błogosławieństwem, a ludzie starzy są żywymi znakami życzliwości Boga. „Błogosławiony dom, który troszczy się o osobę starszą! Błogosławiona rodzina, która szanuje swoich dziadków!” – stwierdza papież.

Ojciec Święty przestrzega przed różnymi przejawami odrzucania starości, także dostrzeganą w kulturze współczesnej pokusą udawania młodości i zachęcił, aby zauważyć, że starzenie się nie jest potępieniem, lecz błogosławieństwem. W tym kontekście podkreśla potrzebę aktywnego życia religijnego oraz pielęgnowania relacji rodzinnych a także troski o ubogich i cierpiących. „Starość nie jest okresem bezużytecznym, w którym należy usunąć się na bok porzucając stery łodzi, ale porą, w której należy wciąż przynosić owoce: jest nowa misja, która czeka na nas i zaprasza do spojrzenia w przyszłość”- przekonuje Franciszek.

Papież zauważa, że „świat przeżywa czas ciężkiej próby, naznaczony najpierw niespodziewaną i gwałtowną burzą pandemii, a następnie wojną, która na światową skalę godzi w pokój i rozwój”. jego zdaniem wojna powróciła do Europy w czasie, gdy odchodzi pokolenie, które doświadczyło jej w ubiegłym wieku.

Apeluje o głęboką przemianę, aby rozpoznać brata w drugim człowieku i podkreśla rolę osób starszych w tej „rewolucji czułości”. Zachęca też do troski o świat. „Strzeżmy w naszym sercu – jak to czynił św. Józef, czuły i troskliwy ojciec – maluczkich z Ukrainy, Afganistanu, Sudanu Południowego...” - zachęca Ojciec Święty.

Franciszek podkreśla potrzebę otwartości na inne osoby, by powiedzieć, że wspólne życie jest nie tylko możliwe, ale i konieczne. „Jesteśmy wezwani, by być sprawcami rewolucji czułości! Uczyńmy to, ucząc się coraz bardziej i coraz lepiej wykorzystywać najcenniejsze narzędzie, jakie mamy i które jest najbardziej stosowne dla naszego wieku: modlitwę” - stwierdza papież.

Ojciec Święty zachęca do świętowania Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych w parafiach i wspólnotach, do odwiedzenia osób starsze, które są najbardziej samotne, aby nikt nie przeżywał tego dnia w samotności. „Posiadanie kogoś, na kogo się czeka, może odmienić przeżywanie dni osobom, które nie spodziewają się już niczego dobrego od przyszłości; a z tego pierwszego spotkania może narodzić się nowa przyjaźń. Odwiedzanie samotnych osób starszych to uczynek miłosierdzia naszych czasów!” – podkreśla Franciszek. „Prośmy Matkę Bożą, Matkę Czułości, aby uczyniła nas wszystkich sprawcami rewolucji czułości, tak, byśmy razem mogli uwolnić świat od mroków samotności i demona wojny”- apeluje papież.

« 1 »

reklama

reklama

reklama