Jaką cenę płacisz za zdrowie u znachora? Meksykański ksiądz ujawnia prawdę

Ojciec Eduardo Hayen z Meksyku odpowiada na pytanie, czy katolicy mogą uciekać się do magii, czarów i znachorstwa, aby leczyć swoje zdrowie.

W filmie zamieszczonym na Twitterze ksiądz stwierdza, że ​​„jedną z największych trosk ludzkości jest zdrowie”.

„Katolicy również uważają zdrowie za coś ważnego, o co Bóg się troszczy. Mamy do tego środki, które są dobre i nie” – dodał ojciec Hayen.

Meksykański ksiądz jako te zagrażające nam wymienił „magię, czary i znachorstwo, które są bardzo poważnymi wykroczeniami przeciwko pierwszemu przykazaniu. To mistyfikacje”.

Zdaniem ojca Hayen’a czarownice wykorzystują „nieostrożnych ludzi, którzy wydają duże pieniądze w poszukiwanie zdrowia”, używając „rytuałów i ceremonii, przez które przyzywa się mroczne siły”.

„Katechizm Kościoła Katolickiego bardzo wyraźnie mówi nam, że jest to grzech przeciwko Bogu, przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nalegam, abyście nigdy nie uciekali się do czarów, ale do sprawdzonych i właściwych środków” – zauważył o. Hayen.

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że „wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka”.

W swoim filmiku duchowny wyjaśnia, że „sposobem na bycie zdrowym jest uciekanie się do medycyny, ziołolecznictwa, postępu naukowego, który Bóg dał poprzez rozwój nauk medycznych”.

„Uzasadnione jest również uciekanie się do modlitwy i środków duchowych w celu uzyskania zdrowia, takich jak odwoływanie się do świętych, sakramentów np. namaszczenie chorych, czy sakramentaliów ” – dodał.

Źródło: ACI Prensa, Katechizm Kościoła Katolickiego

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao