Święty Augustyn z Canterbury – nawracał świadectwem życia

27 maja Kościół wspomina biskupa, świętego Augustyna z Canterbury. „Idźcie, w imię Boże! Im większe przeszkody, większa korona nagrody!" – powiedział mu Ojciec Święty, kiedy wysyłał go do Anglii, aby nawrócił pogan.

Święty Augustyn urodził się w Rzymie i prawdopodobnie należał do osób szlachetnie urodzonych. W młodości wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego św. Andrzeja na Monte Celio, a następnie został opatem. W 596 roku papież Grzegorz Wielki, którego znał z tego samego klasztoru, wysyłając go razem z 39 braćmi do Anglii mówił: „Idźcie, w imię Boże! Im większe przeszkody, większa korona nagrody! Niech łaska Wszechmogącego Boga chroni was i umożliwi mi oglądanie owoców waszej pracy w domu niebiańskim! Choć nie mogę dzielić waszych trudów będę miał udział w waszych żniwach, bowiem Bóg wie, że nie brak wam dobrej woli…”.

Anglia nie była krajem całkowicie pogańskim. Wiara chrześcijańska była tam już głoszona wcześniej, ale od połowy V wieku, po wycofaniu się Rzymian, kraj doświadczał najazdów anglosaskich, dokonywanych przez pogańskich władców. Chrześcijanie zamknęli się w niewielkich społecznościach, a społeczeństwo wróciło do pogańskich praktyk. Anglia wymagała więc ponownej ewangelizacji.

Niestety, wyprawa nie przyniosła zamierzonego skutku. Część wysłanych mnichów przestraszyła się dominujących wtedy na wyspach brytyjskich najeźdźców anglosaskich. Augustyn i jego towarzysze musieli zawrócić i lepiej przygotować się do ewangelizacji. Wrócili w 597 roku.

Król Kentu Etelbert zapewnił wysłannikom papieża swobodę działania, a jego małżonka, która była chrześcijanką – księżniczka Berta, udostępniła im swój kościół św. Marcina. Z czasem przystąpiono do odbudowy starorzymskiego kościoła, który stał się słynną katedrą w Canterbury. Za sprawą św. Augustyna powstało również opactwo benedyktyńskie pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Najważniejsze jednak było to, że Etelbert otworzył serce na Chrystusa i wraz z resztą poddanych przyjął chrzest. Ogromny wpływ na jego nawrócenie miała postawa mnichów – świadectwo życia i cuda jakie się za ich wstawiennictwem dokonywały.

W 601 roku Augustyn poinformował papieża o efektach ewangelizacji i potrzebie dalszego wsparcia. Papież przysłał nowych misjonarzy, zostały przywiezione także sprzęty liturgiczne oraz księgi. Augustyn zaś otrzymał paliusz arcybiskupi.

Św. Augustyn zmarł prawdopodobnie w 604 roku. Został pochowany w opactwie benedyktyńskim w Canterbury.

Na nagrobnym epitafium zapisano: „Tu spoczywa pan Augustyn, pierwszy arcybiskup Canterbury, który niegdyś wysłany tutaj przez świętego Grzegorza, biskupa miasta Rzymu i wsparty przez Boga w czynieniu cudów, doprowadził króla Etelberta i jego lud od kultu bałwanów do wiary Chrystusowej”.

Augustyn jest uważany za Apostoła Anglii. Przedstawia się go w szatach i z insygniami biskupimi, często z księgą w ręku. Św. Augustyn z Canterbury bywa mylony z jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych - św. Augustynem z Hippony, zmarłym w 430 roku autorem m.in. „Wyznań” i dzieła „O państwie Bożym”.

Modlitwa do św. Augustyna z Canterbury

„Boże, Ty doprowadziłeś ludy Anglii do światła Ewangelii przez nauczanie świętego Augustyna, biskupa, spraw, aby jego apostolskie trudy zawsze przynosiły owoce w Twoim Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen".

Źródło: modlitwawdrodze.pl, imiona.net.pl, wydawnictwowam.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao