USA: badanie wskazuje, że lekarki dokonują aborcji własnych dzieci dwukrotnie rzadziej niż inne kobiety

Badanie przeprowadzone przez członków zespołu Physician Fertility Task Force Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Lekarzy wykazało, że lekarze rzadziej dokonują aborcji niż ogół populacji - i to aż o połowę rzadziej.

Artykuł w Medpage Today usiłuje bagatelizować te wyniki, twierdząc, że „pokazują one, że aborcja jest powszechna wśród lekarzy, aczkolwiek nieco rzadsza niż w populacji ogólnej”. Co może oznaczać „nieco rzadsza”? Według danych podawanych przez Instytut Guttmachera około jedna na cztery kobiety w USA, czyli 23,7 procent ogółu, dokonuje aborcji. Natomiast spośród 1566 kobiet-lekarzy, które wzięły udział w ostatnim badaniu, 11,5% dokonało aborcji. Jest to mniej więcej jedna na dziesięć lekarek - a więc nie chodzi o „niewielką” różnicę między tymi dwiema grupami, ale o dwukrotnie mniejszą liczbę.

W swoim wpisie na stronie Secular Pro-Life, Kelsey Hazzard zastanawia się nad tym, dlaczego lekarze rzadziej dokonują aborcji. Wskazuje ona, że dowody te podważają założenie, że kobiety potrzebują aborcji, by odnieść sukces zawodowy.

Po pierwsze, Hazzard zwraca uwagę na fakt, że lekarze zazwyczaj osiągają wyższe dochody. Ponieważ względy finansowe często stanowią motywację do dokonania aborcji, nie stanowiłoby to problemu dla dobrze zarabiających lekarzy. Jednak podczas szkolenia i stażu, kiedy są młodsi i bardziej skłonni do poczęcia dziecka, przyszli lekarze nie zaczęli jeszcze uzyskiwać znaczących dochodów. Prawdopodobnie to nie finanse są więc kluczowym czynnikiem wpływającym na niższy odsetek aborcji.

Drugą możliwością jest to, że wysoko wykształceni lekarze mają większą wiedzę na temat metod kontroli urodzeń i konsekwentnie je stosują, co w pierwszej kolejności wpływa na niższy wskaźnik poczęć. Wreszcie, co jest wysoce prawdopodobne, jak pisze Hazzard: „...lekarze są lepiej wyedukowani na temat rozwoju prenatalnego i ryzyka aborcji”. Wypada dodać, że chodzi tu o świadomość wielopłaszczyznowego ryzyka związanego z aborcją, obejmującego zarówno czynniki medyczne, jak i psychologiczne.

Jeszcze jednym czynnikiem wpływającym na to zjawisko jest fakt, że niepłodność wśród lekarzy jest wyższa niż w populacji ogólnej. W związku z tym wskaźnik poczęć jest niższy, czego konsekwencją może być niższy wskaźnik aborcji. Jak na ironię, ten sam zespół, który opublikował cytowane badanie, próbując wykazać, że aborcja jest powszechna wśród lekarzy, wykonał również szeroko zakrojone prace mające na celu pomoc w leczeniu niepłodności wśród lekarzy.

Z pełną treścią badania można się zapoznać pod linkiem: https://journals.lww.com/greenjournal/Citation/9900/Abortion_Among_Physicians.428.aspx

« 1 »

reklama

reklama

reklama