Jest tylko jeden sposób, aby kultura życia zatriumfowała: prawdziwa odnowa duchowa w Chrystusie

W artykule zamieszczonym w National Catholic Register Louis Brown, dyrektor Christ Medicus, przekonuje, że najpilniejszą potrzebą naszych czasów jest odnowa duchowa w Chrystusie, a drogą do niej jest Eucharystia.

Współczesna kultura w krajach zachodnich coraz bardziej skłania się ku cywilizacji śmierci, która cechuje się brakiem szacunku dla życia ludzkiego – zarówno u jego progu, jak i u kresu. Można ją także określić mianem kultury „wyrzucania” – ludzie, którzy niesłusznie uważani są za nieproduktywnych, nieplanowanych, słabych, w najlepszym przypadku spychani są na margines społeczeństwa, a w najgorszym – uśmiercani.

Wrogość wobec życia wynika po części z tego, że tak wielu ludzi nosi w sobie głębokie zranienie egzystencjalne, tracąc ludzką wrażliwość, zamykając się na prawdziwą miłość, żyjąc pozorami. Staje się to najbardziej wyraźne w sytuacjach, w których inni wymagają opieki i troski. Szczególnie mocno widać to w służbie zdrowia, która staje się coraz bardziej stechnicyzowana, pozbawiona szacunku dla ludzkiej godności.

Piękne hasła o tolerancji, wolności i szacunku dla innych okazują się być puste, gdy chodzi o promocję aborcji i eutanazji: łamane są prawa sumienia pracowników służby zdrowia, atakowane są kliniki pro-life i katolickie instytucje opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie niesprawiedliwe, ponieważ katoliccy pracownicy służby zdrowia i instytucje medyczne realizują preferencyjną opcję dla ubogich, opiekując się zubożałymi materialnie imigrantami, mniejszościami rasowymi w społecznościach miejskich o niższych dochodach i niedostatecznie rozwiniętymi społecznościami wiejskimi w całym kraju.

Louis Brown jest dyrektorem Fundacji Christ Medicus, katolickiej służby zdrowia. Swoją misję pojmuje jako dzielenie się uzdrawiającą miłością Chrystusa poprzez opiekę medyczną dla rodzin oraz promowanie obywatelskich praw sumienia medycznego i wolności religijnej – budowanie kultury życia.

Jak podkreśla, sama działalność społeczna czy medyczna – choć ważna, nie jest wystarczająca. Kultura życia może zatriumfować tylko tam, gdzie dokona się prawdziwa odnowa duchowa. Zaczyna się ona od Chrystusa, od budowania naszej więzi z Nim. Najlepszą drogą do kształtowania tej relacji jest Eucharystia, która nie może być sprowadzona jedynie do prywatnej pobożności, ale ma charakter wspólnotowy. Chodzi o to, aby nasza więź ze Zbawicielem obecnym w Najświętszym Sakramencie przekładała się na relacje z bliźnimi – na budowanie autentycznej komunii z braćmi i siostrami, także tymi wykluczonymi społecznie.

Dyrektor Christ Medicus pisze: „Wspólnota skoncentrowana na Chrystusie jest pilnie potrzebna dla zdrowia, dobrostanu i odnowy szerszej kultury. Nie musisz wierzyć mi na słowo, że wspólnota jest potrzebna. Kilka tygodni temu amerykański lekarz naczelny opublikował raport doradczy zatytułowany «Nasza epidemia samotności i izolacji: Uzdrawiające efekty więzi społecznych i społeczności» . Według raportu, izolacja społeczna może szkodzić zdrowiu człowieka podobnie jak palenie 15 papierosów dziennie i może powodować większe ryzyko chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy, a także innych chorób. Te negatywne skutki zdrowotne spowodowane izolacją społeczną wskazują na centralne znaczenie potrzeby każdego człowieka, aby kochać i być kochanym”.

Louis Brown wskazuje, że to właśnie Eucharystia jest „najsilniejszym sprzymierzeńcem” w budowaniu wspólnoty, dodając, że „Jezus musi zostać wyprowadzony na ulice, aby bezpośrednio uzdrawiać i odnawiać naszych rodaków”. Autor artykułu zachęca do organizowania procesji eucharystycznych w Uroczystość Bożego Ciała, a także podjęcie czterodniowej modlitewnej pokuty skoncentrowanej na Eucharystii, prowadzącej do Uroczystości Najświętszego Serca (12-15 czerwca).

Otaczającej nas kulturze śmierci nie da się przeciwstawić samymi tylko ludzkimi siłami. Lekarstwem na tę egzystencjalną truciznę jest życie w komunii z Jezusem Chrystusem. To z niego płynie duchowa moc, pozwalająca przezwyciężyć ideologie wrogie życiu. Eucharystia – zarówno sama Msza święta, jak i kult Eucharystii wyrażający się między innymi przez procesje eucharystyczne – jest najpotężniejszym orężem w walce ze złem.

„Chrystus jest odpowiedzią. Dzięki Niemu odnajdujemy pełnię nadziei, uzdrowienia, miłości i wolności. Bądźmy narzędziami, dzięki którym ta uzdrawiająca komunia będzie dostępna dla wszystkich w naszym kraju, a tym samym umożliwi przywrócenie kultury życia i miłości w naszym wielkim narodzie” – podsumowuje Louis Brown. Te słowa powinien wziąć sobie do serca nie tylko naród amerykański, ale także polski. Oby ten czerwiec, bogaty w święta skoncentrowane na Chrystusie: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, był dla nas czasem rzeczywistej duchowej odnowy!

 

Louis Brown Jr. jest prawnikiem i dyrektorem wykonawczym Fundacji Christ Medicus, katolickiej służby zdrowia, która obejmuje program zdrowia i odnowy biologicznej CURO. Pełni również funkcję zastępcy dyrektora Centrum Prawa i Człowieka na Katolickim Uniwersytecie Columbus School of Law.

« 1 »

reklama

reklama

reklama