„Oby byli zjednoczeni z Kościołem powszechnym w prawdzie i miłości”. Bp Hying apeluje o modlitwę za Kościół w Niemczech

Na zagrożenia związane ze sprzecznymi z zasadami wiary postulatami niemieckiej drogi synodalnej i potrzebie modlitwy za Kościół w Niemczech wskazał biskup diecezji Madison w stanie Wisconsin, Donald J. Hying.

Zwracając się do wiernych swej diecezji hierarcha przypomina, że większość uczestników tzw. drogi synodalnej Kościoła w Niemczech usankcjonowała błogosławieństwo związków osób tej samej płci, postulat święcenia kobiet i osób transseksualnych, fundamentalnej zmiany władzy zarządzającej biskupów oraz radykalnej przebudowy katolickiej moralności seksualnej. Zaznacza, że decyzje te podjęto wbrew ostrzeżeniom i przy dezaprobacie Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej. Oznacza to, że krajowa konferencja episkopatu zasadniczo odrzuca podstawowe aspekty nauczania i praktyki Kościoła.

Biskup Hying zauważa, że gremium to poddało się presji ze strony różnych grup interesu dążących do zmiany nauczania Kościoła w kwestiach życia i seksualności, tak jakby te podstawowe elementy wiary chrześcijańskiej i antropologii mogły być kiedykolwiek poddane pod głosowanie. „To, w co wierzymy, czego nauczamy i co praktykujemy jako katolicy, zostało objawione przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa w Kościele, poprzez Pismo Święte i Tradycję” – podkreśla amerykański biskup i dodaje, że jako uczniowie Chrystusa mamy możliwość i obowiązek, aby być dobrze uformowanymi w wierze, mieć dobrze ukształtowane sumienie i dawać świadectwo piękna wiary katolickiej wobec świata.

„Kościół zawsze pragnie ogarnąć współczuciem i miłością każdą osobę, starając się pomóc w realizacji jej ludzkiej godności dziecka Bożego. Kościół kocha wszystkich ludzi i pragnie, aby każdy człowiek spotkał Jezusa Chrystusa i ostatecznie został zbawiony. Nakazem ewangelicznym, który otrzymaliśmy i którym staramy się żyć jest głoszenie prawdy objawionej przez Boga w miłości. W Jezusie Chrystusie widzimy doskonałe połączenie miłości i prawdy” – przypomina biskup Hying. Jednocześnie podkreśla, że zaprzeczeniem miłości jest pozostawianie człowieka w grzechu i błędzie, czy też jego odrzucenie, nie okazując mu współczucia.

„Nikt nie ma władzy, by zmieniać nauczanie Kościoła, tak jakby podana prawda była plastyczna i dostosowywała się do zmieniających się norm kulturowych. Taka droga prowadziłaby zarówno do błędu, jak i do obojętności. Kiedy ludzie wyrażają mi swoje przerażenie z powodu zamętu w Kościele i wielu sprzecznych opinii na temat doktryny i moralności, po prostu potwierdzam, że wiara się nie zmienia. Mamy Pismo Święte, Tradycję i Katechizm. Te duchowe dary są dla nas wytyczną, która prowadzi nas do Chrystusa, zbawienia i szczęścia” – wskazuje biskup Madison. Jednocześnie zachęca do modlitwy za Kościół w Niemczech, za jego biskupów, kapłanów, przywódców i wiernych świeckich. „Oby byli zjednoczeni z Kościołem powszechnym w prawdzie i miłości, żyjąc piękną nauką przekazaną nam przez Pana dzięki łasce naszej 2000-letniej tradycji” – stwierdza bp Donald J. Hying.

st (KAI) / Madison
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama