Ojciec Święty przypomina o zagrożeniu związanym z bronią masowej zagłady

„Hiroszima, jako «symbol pamięci», z mocą głosi o niestosowności broni nuklearnej do odpowiadania skutecznie na obecne wielkie zagrożenia dla pokoju oraz do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego” – wskazuje Papież w liście do ordynariusza tego japońskiego miasta.

 Pismo do bp. Alexisa-Mitsuru Shirahamy zostało przesłane z okazji odbywającego się tam szczytu G7. Franciszek przypomina w tekście, że to ludzkie braterstwo i solidarność stanowią najlepszą drogę ku przyszłości.

Poza ponownym podkreśleniem zagrożenia płynącego z broni masowej zagłady oraz klimatu strachu czy podejrzliwości, jaki ona budzi, Ojciec Święty zwraca też uwagę na konieczność dążenia do pokoju poprzez zapewnienie bezpiecznego i godnego życia wszystkim mieszkańcom Ziemi. Takie potrzeby są widoczne zwłaszcza po pandemii oraz w obliczu wielu wojen, w tym owej niszczycielskiej na Ukrainie. Międzynarodowe działania powinny zostać nakierowane na zapewnienie każdemu dostępu do wody oraz pożywienia, na odpowiedź na wyzwania środowiskowe, na sprawiedliwą dystrybucję dóbr, energii czy pomocy zdrowotnej – zaznacza Franciszek.

W efekcie Papież zapewnia o swojej modlitwie, aby zorganizowany w Hiroszimie szczyt G7 „okazał dalekowzroczną wizję poprzez położenie fundamentów dla trwałego pokoju, a także stabilnego i możliwego do utrzymania przez długi czas bezpieczeństwa”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama