Papież: świat bez kobiety jest skazany na samotność

„Jeśli chcielibyśmy wiedzieć, czym jest ludzkość bez kobiety, czym jest mężczyzna bez kobiety, mamy to na pierwszych stronach Biblii: samotnością. Mężczyzna bez kobiety jest sam. Ludzkość bez kobiety jest sama” – podkreślał dziś papież na spotkaniu z przedstawicielkami Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych.

Franciszek zaznaczył, że pośród tak wielu trudności i okrucieństw, z jakimi spotykamy się na co dzień, potrzeba większego docenienia pozytywnego wkładu płci pięknej dla świata.

Jak zauważył Ojciec Święty, ostateczny wzór daje nam wszystkim Maryja, czerpiąca siłę w swoim życiu z wewnętrznej komunii z Bogiem oraz z jedności z innymi – z Kościołem. Taki przykład kobiecości postawił przed zebranymi Papież.

„Dziś, w dzień, w którym upamiętnia się objawienia Matki Boskiej pastuszkom w Fatimie… I jestem dziś również bardzo smutny, ponieważ w kraju, w którym objawiła się Dziewica, wprowadza się ustawę o zabijaniu, co stanowi kolejną pozycję na długiej liście krajów dopuszczających eutanazję… Dziś więc, myśląc o Dziewicy, patrzymy na Maryję jako na wzór kobiety par excellence, żyjącej w pełni darem i zadaniem: darem «macierzyństwa» oraz zadaniem «opieki» nad swoimi dziećmi w Kościele – wskazywał Franciszek. – Wy, jako kobiety, również posiadacie ten dar i to zadanie, w każdej sferze, w której pozostajecie obecne, wiedząc, że bez was te sfery okazują się samotne. «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam» (Rdz 2,18) – dlatego [jest] kobieta. Maryja uczy was wzbudzać życie i zawsze je chronić, odnosząc się do innych, zaczynając od czułości i współczucia, łącząc trzy języki: umysł, serce i ręce, które trzeba skoordynować. To, co myśli głowa, czuje serce i robią ręce, to, co czuje serce, pozostaje w harmonii ze wszystkim, co myśli głowa i robią ręce, to, co robią ręce, znajduje się w harmonii z tym, co czujecie, i z tym, co myślicie. Jak już mówiłem przy innych okazjach, wierzę, że kobiety mają tę zdolność myślenia tego, co czują, odczuwania tego, co myślą i robią, oraz robienia tego, co czują i myślą. Zachęcam was, abyście nadal oferowały tę wrażliwość na rzecz służby innym.“

W przyszłym tygodniu w Asyżu odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych. Z tego powodu członkinie tej organizacji miały dzisiaj spotkanie z Papieżem w Rzymie.
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama