Abp Szewczuk: w czasach wojny pozwól Bogu mówić do siebie! Czytaj Pismo Święte!

„Ilekroć masz chwilę wolnego czasu lub potrzebujesz Bożego światła, aby zrozumieć, jak postępować, zwłaszcza dzisiaj, w czasach wojny, aby otrzymać Boże natchnienie i stać się uczestnikiem Bożej mocy, aby wytrzymać walkę z ciemnością, czytaj Pismo Święte, otwieraj je, pozwól Bogu mówić do siebie!” – zachęcił arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) odprawił w patriarszym soborze katedralnym Zmartwychwstania Chrystusa w Kijowie Boską Liturgię 7 stycznia, w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim, obchodzoną także jako Niedzielę Słowa Bożego.

Arcybiskup zachęcał wszystkich do posiadania osobistego egzemplarza Pisma Świętego. „Nie tylko do jego posiadania, ale także do otwierania go i czytania każdego dnia, do życia według niego. Nowoczesna technologia pozwala nawet na posiadanie Pisma Świętego w smartfonach. Nie traćcie czasu!” - zachęcał i dodał:

„Czasami zdarza się, nawet dziś rano, że rozlega się syrena przeciwlotnicza i wszystko się zatrzymuje. Co powinniśmy wtedy zrobić? W takim momencie należy otworzyć Pismo Święte, przeczytać nową stronę. I poczujesz, jak Boża moc, Boże światło będzie świecić nad nami, gdy wydaje się, że siedzimy w ciemności - ciemności schronu”.

W kazaniu w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim abp Szewczuk rozważał słowa Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Słowa te, jak zauważył, wskazują, że Bóg Ojciec zbliżył się do człowieka dzięki mocy i działaniu Ducha Świętego.

„W dzisiejszych czytaniach słyszymy o  zbliżeniu się Boga do człowieka w postaci światła: ‘Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło‘. Tak jak promień zbliża się do każdego, do kogo jest skierowany, tak sam Pan Bóg robi pierwszy krok w kierunku człowieka” - zaznaczył abp Szewczuk.

Przywołując rozważania św. Augustyna dotyczące relacji Boga z człowiekiem, arcybiskup podkreślił, że człowiek nigdy nie zrozumiałby, kim jest Pan Bóg, gdyby Bóg Ojciec nie wypowiedział swojego Słowa. „Syn Boży przychodzi i zaczyna mówić, głosić ludzkim językiem, objawiać Słowo Boże, które nosi w sobie. Ale jednocześnie objawia się człowiekowi nowa rzeczywistość - rzeczywistość, która do tej pory była dla niego niedostępna. Bóg otwiera swoje królestwo, swoje życie, swoją wieczność przed każdym człowiekiem, który przychodzi na ten świat” - powiedział zwierzchnik UKGK.

Kontynuując swoją refleksję nad słowami: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” arcybiskup wskazał na znaczenie słowa „nawrócenie”. „W świetle Ewangelii, pokuta oznacza, poprzez odpowiedź na zaproszenie, wejścia do Królestwa, zbliżenie się do Boga, zmianę sposobu myślenia i życia: Za każdym razem, gdy człowiek zbliża się do Boga, robi krok w pokucie” - powiedział abp Szewczuk.

Podkreślił, że każdy z nas musi dać osobistą odpowiedź na głoszenie Chrystusa i bliskość Królestwa Niebieskiego wśród nas. „Nikt nie może usunąć się z tej obiektywnej rzeczywistości, która otwiera się przed naszymi oczami” - powiedział arcybiskup i dodał: „Nasz Bóg przemawia do nas każdego dnia. Nie jest Bogiem, który pozostał w milczącej, odległej tajemnicy. Nie. Bóg Ojciec przemówił do nas w swoim Synu i zbliża się do nas przez moc i działanie Ducha Świętego”.

Zwierzchnik UKGK przypomniał, że niedziela po Objawieniu Pańskim jest szczególnie poświęcona Słowu Bożemu, dlatego zachęcił wszystkich do codziennego czytania Pisma Świętego. „Pan Bóg przemawia do nas przez swój Kościół, przez okoliczności. Ale uprzywilejowanym momentem komunikacji Boga z człowiekiem jest ten, w którym człowiek otwiera Pismo Święte. W Niedzielę Słowa Bożego odpowiedzmy na to zaproszenie, otwórzmy Pismo Święte, wejdźmy w tchnienie Królestwa Niebieskiego, w światło, które chce dziś zajaśnieć każdemu z nas” - zachęcił abp Szewczuk.

Zauważył, że w dzisiejszych realiach, kiedy rozbrzmiewa syrena przeciwlotnicza i wszystko się zatrzymuje, Boże światło zabłyśnie w ciemności strachu lub schronu przeciwbombowego, kiedy czytamy Słowo Boże.

„Pozwól Bogu zbliżyć się do twojego osobistego życia. Wtedy usłyszysz, co Bóg mówi do ciebie dzisiaj: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” - wezwał zwierzchnik UKGK.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama