Katoliccy biskupi z Rosji przeciw błogosławieniu tzw. par nieregularnych

Biskupi wypowiedzieli się przeciwko błogosławieniu par żyjących w związkach niesakramentalnych. Czytamy o tym w komunikacie z 49 zebrania plenarnego Konferencji Biskupów Katolickich Rosji, które odbyło się w dniach 28-29 lutego 2024 r. w domu św. Jana Pawła II w Listwiance koło Irkucka.

Odnosząc się do sytuacji „naszego świata” biskupi modlą się do Boga, aby „zwrócił nasze kroki i kroki wszystkich ludzi na drogę pokoju” (por. Łk 1,79). Przypominają, że  Wielki Post to szczególny czas na zastosowanie środków wskazanych nam przez samego Jezusa - modlitwy, postu i uczynków miłosierdzia.

„W świetle nieporozumień, które pojawiły się w związku z deklaracją Fiducia supplicans, Konferencja Biskupów Katolickich Rosji uznała za konieczne podkreślenie, że katolickie nauczanie na temat rodziny i małżeństwa pozostaje niezmienione. Tylko mężczyzna i kobieta zjednoczeni w małżeństwie wraz ze swoimi dziećmi tworzą rodzinę. Kościół uznaje szczególną odpowiedzialność za wspieranie i umacnianie małżeństwa i rodziny jako uprzywilejowanej wspólnoty i podstawowej komórki społecznej (zob. KKK, 2002-2009). Kościół błogosławi i otacza opieką duszpasterską związki małżeńskie i rodziny. W duchu ewangelicznego miłosierdzia i macierzyńskiej miłości Kościół nie odmawiał i nie odmawia modlitwy wstawienniczej osobom znajdującym się w różnych sytuacjach, prosząc o łaskę Bożą potrzebną do nawrócenia, o umocnienie w dobrych postanowieniach, o rozpoczęcie lub kontynuowanie drogi uczciwości. Aby uniknąć pokus i nieporozumień, Konferencja Biskupów Katolickich Rosji zwraca uwagę na fakt, że błogosławienie wszelkiego rodzaju par, które trwają w nieuregulowanych związkach (konkubinat, powtórne małżeństwo cywilne, osoby tej samej płci) jest niedopuszczalne” – czytamy w komunikacie.

Rosyjski episkopat katolicki ponawia swoje zaangażowanie w opiekę nad dziećmi, młodzieżą i osobami wymagającymi szczególnej troski. W tym celu w diecezjach lub ich regionach będą organizowane regularne warsztaty na temat ochrony wszystkich ludzi przed przemocą, zarówno w strukturach Kościoła katolickiego, jak i, w miarę możliwości, w całym społeczeństwie.

Poinformowano, że Kościół katolicki w Rosji aktywnie przygotowuje się do Jubileuszu 2025. Ponadto diecezje w Rosji sporządzają listy wiernych, którzy zostali zabici od 2000 roku za fakt bycia chrześcijanami. Przed latem zostaną ogłoszone ogólnorosyjskie wydarzenia jubileuszowe w poszczególnych diecezjach. Ogólnorosyjska pielgrzymka do Rzymu planowana jest na październik 2025 r.; a jej szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce.

Do kwietnia bieżącego roku biskupi zbierają informacje na temat tego, jakie owoce rozeznania katolicy na poziomie lokalnym chcieliby przedstawić papieżowi i uczestnikom Synodu Biskupów na następne zgromadzenie synodalne, planowane w Rzymie w październiku 2024 roku.

17 lipca br. w kościele katolickim Przemienienia Pańskiego w Piatigorsku zostanie odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci sługi Bożego Fiodora Piotrowicza Haassa (1780 -1853). Natomiast Ogólnorosyjski Dzień Rodzin odbędzie się w Moskwie w dniach 16-18 sierpnia br.

Konferencja Biskupów Katolickich Rosji prosi katolików o gorliwą modlitwę o nowe powołania duchowe i o dar wierności dla tych, którzy już przyjęli posługę, złożyli śluby zakonne lub podobne przyrzeczenia.

„W przededniu wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej biskupi proszą wiernych, aby pamiętali o swoim obywatelskim obowiązku, kierując się wyłącznie własnym sumieniem” –czytamy w komunikacie. Zapowiedziano, że następne spotkanie Konferencji Biskupów Katolickich Rosji odbędzie się w dniach 19-22 listopada 2024 r. w Królewcu.

« 1 »

reklama

reklama

reklama