Po wizycie niemieckich biskupów w Watykanie: udało się uzgodnić zasady dalszej współpracy

Spotkanie biskupów niemieckich z Kurią Rzymską nie przyniosło wielkiego przełomu w trudnych wzajemnych relacjach, ale otwarło drogę do dalszej współpracy.

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło komunikat prasowy po wczorajszym spotkaniu delegacji niemieckiego episkopatu oraz przedstawicieli kierownictwa Kurii Rzymskiej. Jak zaznaczono, odbyło się ono w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Omówiono otwarte kwestie teologiczne poruszone w dokumentach tzw. Drogi Synodalnej w Niemczech.

Uzgodniono regularną współpracę na temat dalszych prac Drogi Synodalnej oraz Komisji Synodalnej. Biskupi niemieccy sprecyzowali, że mają one na celu określenie konkretnych sposobów sprawowania synodalności w Niemczech, zgodnie z eklezjologią Soboru Watykańskiego II, przepisami prawa kanonicznego i owocami synodu Kościoła powszechnego. Zapewnili, iż zostanie to przedłożone do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się latem.

Wczorajsze rozmowy to kontynuacja dialogu zainicjowanego podczas wizyty ad limina w 2022 r. W ostatnich latach zarówno Papież, jak i przedstawiciele Stolicy Apostolskiej wielokrotnie interweniowali w sprawie niemieckiej Drogi Synodalnej, wskazując na zagrożenia wynikające z podejmowanych w tamtejszym Kościele przemian. Dotyczyły one w szczególności powołania tak zwanej Komisji Synodalnej, nowego organu, który miałby nadzorować wspólnotę wiernych w Niemczech i podejmować decyzje o znaczeniu ponaddiecezjalnym.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama