Doroczne rekolekcje biskupów

„Idźcie i głoście” to temat przewodni dorocznych rekolekcji biskupów, które rozpoczną się w najbliższy wtorek 22 listopada na Jasnej Górze. W ciągu czterech dni nauki rekolekcyjne będzie głosił o. Ryszard Szmydki OMI.

Rekolekcje biskupów rozpoczną się we wtorek 22 listopada wieczorem modlitwą przed Najświętszym Sakramentem i zakończą  się w piątek, 25 listopada po południu. We środę Mszy św. z Jutrznią o godz. 7.45 będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Ta Msza św. będzie sprawowana w języku łacińskim. Drugiego dnia zaś kard. Kazimierz Nycz. Rekolekcje zakończy w piątek Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o  godz. 11.00. Przewodniczyć jej będzie prymas Polski abp Wojciech Polak.

W ciągu czterodniowego spotkania na Jasnej Górze biskupi wysłuchają ośmiu nauk rekolekcyjnych, które wygłosi o. Ryszard Szmydki ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pierwsza z nauk będzie wprowadzała w temat rekolekcji „Idźcie i głoście”. W drugim dniu biskupi wysłuchają trzech konferencji „Ojciec posyła Syna”, „Jezus Chrystus posyła uczniów” i „Kościół misyjny z natury”. W czwartek o. Szmydki wygłosi nauki zatytułowane kolejno: „Biada mi gdybym nie głosił”, „Głoście Ewangelię”, „Będziecie moimi świadkami”. W piątek, na zakończenie rekolekcji biskupi wysłuchają ósmej konferencji „Matka ewangelizacji”.

Czwartek, 24 listopada, będzie dniem sakramentu pokuty i pojednania. Każdy dzień biskupi zakończą Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej. Pierwszego dnia będzie mu przewodniczył bp Henryk Wejman, drugiego bp Rafał Markowski, a trzeciego bp Wiesław Szlachetka.

W tym roku lekturą towarzyszącą biskupom będzie książka „Bóg albo nic. Rozmowa o wierze” kard. Roberta Saraha i Nicolasa Diata.

Równolegle z rekolekcjami biskupów odbędą się też już tradycyjnie rekolekcje dla ich kierowców.

***

Ryszard Szmydki OMI, tegoroczny rekolekcjonista biskupów urodził się w 1951 r. W 1970 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i odbył dwuletni staż na misjach w Kamerunie. Tam otrzymał święcenia diakonatu. W 1978 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bp. Jana Mazura. Doktorat z teologii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie przez 10 lat wykładał teologię dogmatyczna. Był katechistą wędrownym w ramach Drogi Neokatechumenalnej. W latach 1992-2004 był asystentem generalnym swego zgromadzenia ds. misji. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Od maja 2014 r. jest sekretarzem generalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama