Warszawa: akcja krwiodawstwa „Oddaj krew razem z klerykami”

Przed kościołem seminaryjnym na honorowych dawców będzie czekał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego zapraszają do włączenia się wraz  z nimi do akcji honorowego krwiodawstwa.

Podstawowe informacje dla dawców:

- może nim zostać zdrowa osoba w wieku 18-65 lat,

- niezbędny jest dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania,

- wymagana jest waga powyżej 50 kg.

Przed oddaniem krwi:

- należy zjeść lekkostrawny posiłek oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu,

- nie wolno spożywać alkoholu ani innych substancji zmieniających nastrój,

- należy ograniczyć palenie papierosów.

"Oddaj krew razem z klerykami"!
« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao