Kraków: misjonarze miłosierdzia spotkają się w Łagiewnikach

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 26-27 lutego odbędzie się drugie spotkanie formacyjne misjonarzy miłosierdzia.

 Kapłani, którym w Roku Miłosierdzia papież udzielił specjalnych przywilejów będą dyskutować o ich dalszej posłudze dla wspólnoty wiernych.

Spotkanie inicjuje Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Sekretarz Zespołu ks. Artur Godnarski wyjaśnia KAI, że celem tego zjazdu jest zarówno podzielenie się doświadczeniami pełnienia tej wyjątkowej posługi, jak i omówienie i koordynacja dalszych działań związanych z posługą misjonarzy miłosierdzia w Polsce, zwłaszcza ich autorskich inicjatyw.

Duchowni omówią również działania związane z organizacją trzeciej edycji zaproponowanej przez Franciszka akcji „24 godziny dla Pana – Miłosierdzia pragnę”, która przeprowadzona zostanie w Wielkim Poście. Zwrócą również uwagę na sposoby zaangażowania w organizację i promocję ustanowionej przez papieża na 33. Niedzielę Zwykłą - "Niedzieli ubogiego".

Ważnym elementem wydarzenia ma być wspólna modlitwa w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mszę z misjonarzami odprawi w poniedziałek, 27 lutego w łagiewnickiej bazylice bp Grzegorz Ryś.

W spotkaniu udział weźmie ks. Krzysztof Marcjanowicz - pracownik Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Duchowny opowie o pastoralnym przesłaniu listu apostolskiego "Misericordia et misera".

Misjonarze miłosierdzia to specjalnie wybrani kapłani, którzy w czasie nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia głosili w imieniu papieża Boże Miłosierdzie i świadczyli o nim w konfesjonale. Zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego posługa miłosierdzia może być kontynuowana przez wskazanych duchownych po zakończeniu Roku Jubileuszowego. Spośród ponad tysiąca misjonarzy na świecie, 76 z nich posługuje w Polsce.

Szczególnym zadaniem misjonarzy jest radosne głoszenie miłosierdzia Bożego podczas rekolekcji, misji, kazań i katechez. Istotnym elementem ich posługi jest także spowiadanie. Na mocy przywileju papieża, mają prawo do rozgrzeszania z grzechów, dotychczas zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej.

mip, nowaewangelizacja.org / Kraków

Nowa Ewangelizacja

« 1 »

reklama

reklama

reklama