II Kieleckie Dni Tischnerowskie

Monodramy w wykonaniu Mateusza Nowaka i Jerzego Treli, projekcja filmu „Człowiek”, „Rekolekcje Tischnerowskie”, wernisaż wystawy, koncert rabina, wykład na temat wad narodowych według ks. Tischnera – złożą się na II Kieleckie Dni Tischnerowskie.

Tegoroczne Kieleckie Dni Tischnerowskie rozpoczną się 10 marca br., a odbywać się będą w dniach 21 – 30 marca w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu, w kamienicy Planty 7 – miejscu szczególnym ze względu na tragiczne zdarzenia, zwane „pogromem kieleckim”, które rozegrały się tutaj ponad 70 lat temu.

W najbliższy piątek, 10 marca, Dni zostaną zainaugurowane wystawieniem wielokrotnie nagradzanym monodramem Mateusza Nowaka „Od przodu i od tyłu”.

„Krytyczny wobec narodowych wad Polaków spektakl będzie można obejrzeć w ramach „Małej Sceny przy Plantach”. Stanowi on wstęp do rozpoczynających się 21 marca II Kieleckich Dni Tischnerowskich" – informują organizatorzy.

Treść monodramu opiera się na powieści Karola Zbyszewskiego i jest osadzona w XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej w przededniu jej upadku. Spektakl, wyreżyserowany przez Stanisława Miedziejewskiego, zdobył liczne nagrody na wielu festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

21 marca ks. dr Jacek Prusak SJ poprowadzi „Rekolekcje Tischnerowskie”. Po nich odbędzie się wernisaż wystawy o. Tomasza Bitki OP „Obrazy duszy”.

Kolejne „Rekolekcje Tischnerowskie poprowadzi 22 marca ks. Grzegorz Michalczyk. Następnego dnia w ramach „Małej Sceny przy Plantach” wystawiony będzie monodram pt. „Kołakowski. Mickiewicz” w wykonaniu Jerzego Treli.

27 marca odbędzie się koncert „Filozofia po żydowsku” w wykonaniu rabina Symchy Kellera.

Następnego dnia w ramach „Małego Kina przy Plantach” zorganizowana będzie projekcja głośnego obrazu filmowego Yanna Arthusa - Bertranda fotografa, dziennikarza i reportera pt. „Człowiek”. Film odpowiada na pytania: Kim jest człowiek?, Jakie są jego ciemne strony? Czy istnieją jakieś szlachetne cechy uniwersalne dla całego gatunku?

Dni Tischnerowskie zakończy 30 marca wykład prof. Tadeusza Gadacza pt. „Katalog narodowych wad Polaków według księdza Tischnera”.

Organizatorem II Kieleckich Dni Tischnerowskich jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

Ks. prof. Józef Tischner był filozofem, teologiem, publicystą, duszpasterzem, jednym z najwybitniejszych współczesnych europejskich filozofów chrześcijańskich. Był też jedną z najciekawszych postaci polskiego życia intelektualnego w drugiej połowie XX wieku, komentatorem naszej rzeczywistości: bezlitosnym w polemikach, a jednocześnie otwartym na różnorodność opinii i przekonań.

Do najbardziej znanych, tłumaczonych na wiele języków, książek należą "Myślenie według wartości", "Polski kształt dialogu", "Etyka solidarności".

Brał udział w słynnym zjeździe "Solidarności" w gdańskiej hali "Olivii", gdzie – jako nieoficjalny kapelan związku – odprawiał Msze św. i głosił homilie.

W latach 90. był jednym z pierwszych katolickich autorów w Polsce, którzy zajęli się ideami liberalnej demokracji. Próbował pokazać, że jako podstawa porządku życia państwowego i gospodarczego nie musi kłócić się z chrześcijaństwem.

W 1999 roku otrzymał Order Orła Białego – najwyższe polskie odznaczenie.

Jako filozof interesował się przede wszystkim problemami istnienia i teorii wartości, ale nie stronił od publicystyki, starając się dotrzeć swoimi przemyśleniami o Polsce, chrześcijaństwie i Kościele do jak najszerszego grona odbiorców. Był postacią bardzo popularną, obecną w mediach. Przez lata publikował w "Tygodniku Powszechnym" i "Znaku".

Zmarł w Krakowie 28 czerwca 2000 r. w wieku 69 lat. Został pochowany w Łopusznej, skąd pochodził.

Od 2001 roku jest przyznawana przez miesięcznik i wydawnictwo "Znak" nagroda imienia ks. Józefa Tischnera. Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku przyznaje od 2003 roku stypendia dla młodych polskich naukowców jego imienia. Jest patronem kilku szkół. Jego imię nosi Krakowskie Hospicjum dla Dzieci. W wielu miastach, m.in. w Krakowie i Kielcach odbywają się co roku Dni Tischnerowskie.

apis, tk / Kielce

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao