Narodowy Kongres Trzeźwości w Polsce

W piątek, 26 maja, w ramach Roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, w Sejmie odbędzie się Konferencja nt. odpowiedzialności państwa za sprawy trzeźwości Narodu. Natomiast w dniach 17–18 czerwca będzie miała miejsce Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji trzeźwości na Jasną Górę.

Narodowy Kongres Trzeźwości to inicjatywa Episkopatu, która zrodziła się z prośby wielu organizacji, rodzin i osób, które wołały, że najwyższy czas, aby coś zrobić, bo Naród tonie w alkoholu. Obejmuje on wiele wydarzeń i cały rok zwiększonej troski o trzeźwość. Narodowy Kongres Trzeźwości to sprawa każdego z nas, naszej odpowiedzialności za dzieci, młodzież, nasz rozwój gospodarczy i pomyślność naszej Ojczyzny. 

W obecnej sytuacji w naszej Ojczyźnie, gdy jest tak duże spożycie alkoholu i szerzy się mentalność proalkoholowa, nieodzowna jest mobilizacja całego społeczeństwa do działań trzeźwościowych. Dlatego w haśle Kongresu podkreślamy, że odpowiedzialność za przyszłość Narodu spoczywa na rodzinie, Kościele, państwie i samorządzie.

Rok Narodowego Kongresu Trzeźwości rozpoczął się Tygodniem Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tej też intencji modlą się zakony kontemplacyjne, wspólnoty zakonne, różne grupy i ruchy katolickie. 8 marca 2017 r. odbyło się Sympozjum w WSKSiM w Toruniu.

Z wydarzeń w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości na szczególną uwagę zasługuje Konferencja w Sejmie pt. „Odpowiedzialność posłów i senatorów, rządu i samorządów za trzeźwość Narodu" z udziałem parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli rządu, która będzie miała miejsce 26 maja 2017 roku.

Natomiast w dniach 17–18 czerwca odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka w intencji trzeźwości na Jasną Górę. Liczymy na udział w Pielgrzymce przedstawicieli Parlamentu, rządu, samorządów, diecezji, organizacji katolickich i pozarządowych, którzy podejmą wspólną modlitwę i pokutę w intencji trzeźwości Narodu.

Czas poprzedzający centralne uroczystości w Warszawie będzie wypełniony wydarzeniami w diecezjach i stacjami kongresowymi w różnych sanktuariach.

21–23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbędą się centralne uroczystości:

• 21 września (czwartek) – Państwo i samorządy,

• 22 września (piątek) – Organizacje pozarządowe,

• 23 września (sobota) – Rodzina i Kościół.

Niedziela kongresowa 24 września, przeżywana będzie w polskich parafiach jako dziękczynienie za łaski i owoce Narodowego Kongresu Trzeźwości.

Serwis Internetowy Narodowego Kongresu Trzeźwości

Dla usprawnienia działań trzeźwościowych i abstynenckich powstał serwis internetowy pod nazwą:  www.kongrestrzezwosci.pl

Użytkownicy serwisu mają możliwość zadeklarowania współpracy i wsparcia modlitewnego oraz daru abstynencji od alkoholu, dlatego bardzo ważny jest w nim dział „WSPÓŁPRACA”. Umożliwia on włączenie się we wspólne dzieło kongresowe. Wszystkie grupy mają też możliwość opublikowania swoich inicjatyw trzeźwościowych i wydarzeń. W tym dziale mogą się rejestrować i logować oraz publikować: polskie diecezje, grupy polonijne, wspólnoty zakonne, katecheci, uczelnie i szkoły, samorządy, organizacje i stowarzyszenia, wolontariusze.

Do wszystkich zainteresowanych rozsyłany jest systematycznie przygotowywany Newsletter.


Źródło: o. Oskar Puszkiewicz OFM /Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

www.duszpasterstwotrzezwosci.pl/

« 1 »

reklama

reklama

reklama