Rodziny manifestują w całej Polsce

11 czerwca to centralna data organizowanych już po raz dwunasty Marszów dla Życia i Rodziny. Manifestacje zorganizowane pod hasłem „Czas na Rodzinę!” odbędą się między innymi w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Żywcu, Olsztynie czy Siemiatyczach.

Od początku maja do końca czerwca, obrońcy życia i rodziny, wyjdą na ulice ponad 120 polskich miast. Koordynatorem wydarzenia jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Tegoroczne hasło jest zachętą skierowaną do władz państwowych, samorządów i samych rodzin do ciągłego pogłębiania troski o rodzinę. Polska wciąż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji demograficznej. Obrońców rodziny niepokoją rosnące wskaźniki rozwodów, opóźniający się wiek zawierania małżeństw oraz ich spadająca liczba.

Jednak Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny, dostrzega też pozytywne zmiany – Wreszcie, po latach działań organizacji pozarządowych, dziennikarzy i niektórych polityków, troska o rodzinę stała się jednym z czołowych tematów życia publicznego w Polsce. W końcu podejmowane są systemowe działania, dzięki którym przyjmowanie na świat i wychowanie dzieci w rodzinie zostało docenione przez władze publiczne.

Nadzieję budzą szacunki związane z efektami rządowego programu „Rodzina 500+”. Jest wysoce prawdopodobne, że w bieżącym roku po raz pierwszy od 2010 roku narodzi się ponad 400 tysięcy dzieci. Dodatkowo wydatnie obniżył się poziom skrajnego ubóstwa wśród najmłodszych i wzrosły możliwości ekonomiczne wielu rodzin.

Organizatorów niepokoi natomiast kulturowa presja, podkopująca znaczenie rodziny. – Trzeba przypomnieć o zagrożeniach. Są to np. realizowane w niektórych szkołach projekty edukacyjne, które podważają naturalną rolę rodziny. Niepokojące jest także to, że wciąż obowiązuje tzw. Konwencja antyprzemocowa, która w instytucji rodziny, wierze i tradycji upatruje źródeł przemocy i patologii – dodaje Paweł Kwaśniak – Dlatego między innymi wychodzimy na ulice: chcemy pokazać, że dla większości Polaków życie rodzinne to źródło szczęścia, a nie opresji i traumy, jak próbuje się nam to wmawiać.

Marsze dla Życia i Rodziny to również głos w obronie podstawowego prawa każdego człowieka – prawa do życia. W tym roku w Warszawie nabiera on bardzo konkretnego wymiaru. W trakcie Marszu będzie przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla Domu Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach. – Chcemy w ten sposób pomóc ośrodkowi, który na co dzień służy matkom oczekującym przyjścia na świat dziecka i tym, które już urodziły, ale znajdują się w dramatycznej sytuacji życiowej – podkreśla Marta Ogonowska-Polkowska, organizatorka Marszu. Zachęcamy warszawiaków do szczególnej hojności. Niech będzie to nasz wspólny wkład w dzieło ochrony życia i godnego rodzicielstwa – dodaje.

Marsze dla Życia i Rodziny odbywają się od 2006 roku. Szacunkowe dane z poprzednich lat wskazują, że w całej Polsce bierze w nich udział nawet 200 tysięcy osób w całej Polsce.

Organizatorzy Marszów zachęcają, aby jak najwięcej Polaków dało publicznie wyraz swojemu przywiązaniu do wartości życia i rodziny. Szczegółowe informacje o poszczególnych Marszach znajdują się na stronie www.marsz.org

Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny rozpocznie się w niedzielę 11 czerwca o godz. 12.45 na Placu Trzech Krzyży, a zakończy na Placu Zamkowym.

Paweł Kwaśniak, Prezes Zarządu

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama