"Różaniec do granic" w archidiecezji krakowskiej

W ponad 60 strefach modlitwy i 24 kościołach stacyjnych w archidiecezji krakowskiej, 7 października odbędą się modlitwy i nabożeństwa w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Różaniec do granic”.

„Różaniec do granic” to inicjatywa polegająca na odmówieniu różańca przez miliony Polaków wzdłuż wszystkich granic Polski.

To wielkie wydarzenie religijne, które będzie przeżywane w dwóch etapach. W pierwszej części wierni zgromadzą się w tzw. „kościołach stacyjnych”. Tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć w Eucharystii i przeżyją adorację Najświętszego Sakramentu. Potem przejdą lub przejadą na wyznaczone miejsce, nazwane „strefą modlitwy”. We wszystkich tych miejscach odbędzie się modlitwa różańcowa za Polskę i za świat.

W archidiecezji krakowskiej wyznaczonych zostało ponad 60 takich stref, rozciągających się na długości prawie 160 km. Ten szlak modlitewny rozpocznie się w Sromowcach Wyżnych, które sąsiadują z diecezją tarnowską, a kończy w Lachowicach, które sąsiadują z diecezją bielsko-żywiecką. Różaniec będzie odmawiany w małych grupach.

Jak podkreśla koordynator projektu w archidiecezji krakowskiej ks. Stanisław Szczepaniec, do realizacji tej inicjatywy potrzebni są animatorzy – wolontariusze. Tę posługę mogą pełnić parafianie z kościołów stacyjnych. „Znają oni teren i wiedzą, jak dojść do odpowiedniej strefy modlitwy. Po dojściu na wyznaczone miejsce mogą sami prowadzić różaniec lub poprosić, aby uczynili to animatorzy, którzy się zgłosili do tej posługi” – argumentuje ks. Szczepaniec.

Animatorem może być również osoba, która organizuje w swojej parafii lub wśród swoich znajomych grupę od kilku do kilkudziesięciu osób. „Przyjeżdżają oni do wybranego kościoła stacyjnego, gdzie przeżywają pierwszą część wspólnej modlitwy, a następnie udają się do wskazanej im przez miejscowych duszpasterzy strefy modlitwy, gdzie odmawiają różaniec” – wyjaśnia kapłan i dodaje, że jeśli animator przyjeżdża z grupą, powinien zgłosić na ogólnopolskiej stronie internetowej, ile osób z nim przyjeżdża. Zadaniem animatorów jest również pomoc służbom porządkowym, aby przejście z kościoła do stref modlitwy odbywało się spokojnie i bezpiecznie.

Dla animatorów przygotowane są specjalne książeczki z informacją o przebiegu modlitwy oraz z rozważaniami do poszczególnych części różańca. Animatorzy mogą je otrzymać w miejscu zgłoszeń lub pobrać z ogólnopolskiej strony internetowej.

Zgłoszenia animatorów „Różańca do granic” w archidiecezji krakowskiej przyjmuje biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Tam również można otrzymać informacje na temat przebiegu „Różańca do granic” na terenie Kościoła krakowskiego.

Organizatorami „Różańca do granic” są Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz z Fundacji „Solo Dios Basta”. Pragną w ten sposób uczcić zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Według planu miliony wiernych udadzą się na granice kraju, by stworzyć wielki „łańcuch modlitwy”. 7 października wierni z całej Polski spotkają się w trzystu wyznaczonych specjalnie na tę okazję kościołach stacyjnych, które są rozmieszczone wzdłuż wszystkich granic kraju, także wzdłuż granicy morskiej.

Więcej informacji nt. inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl.

md / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao