Kraków: konferencja o procesach sekularyzacji we współczesnym Kościele katolickim

Uczestnicy konferencji będą rozmawiać na temat kryzysu autorytetu Kościoła w krajach Unii Europejskiej oraz przyczyn procesu sekularyzacji i dechrystianizacji w Kościele katolickim oraz jego społecznym otoczeniu.

Celem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele katolickim”, która w dniach 26-27 września odbędzie się w Krakowie, jest krytyczny namysł nad zewnętrznymi i wewnętrznymi przyczynami procesu sekularyzacji i dechrystianizacji w Kościele katolickim oraz jego społecznym otoczeniu – mówi dr hab. Wojciech Buchner, kierownik Katedry Myśli Politycznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum.  

Jak zapowiadają organizatorzy, podczas konferencji prelegenci będą szukać odpowiedzi na pytania w jaki sposób zmiany w otoczeniu politycznym i społecznym wpływają na pogłębianie się procesów sekularyzacji w Kościele katolickim? Dlaczego Kościół katolicki traci swój moralny wpływ i autorytet w przestrzeni publicznej? Czy jest to tendencja nieuchronna, a jeśli nie, to w jaki sposób jej zapobiec?

W konferencji uczestniczyć będą polscy naukowcy oraz uczeni z Chile.

- Nasze spotkanie będzie także szczególną okazją do wymiany doświadczeń zdobytych na dwóch biegunach świata katolickiego – Chile i Polski – podkreśla prof. Buchner.

W trakcie wydarzenia prelegenci wygłoszą referaty na temat teologiczno-filozoficznych przyczyn sekularyzacji. Z kolei dr Arkadiusz Górnisiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie mówił o roli mediów w procesie sekularyzacji. Natomiast Teresa Mazan z Centrum Myśli Jana Pawła II opowie o przyczynach i symptomach dewaluacji wartości. Uczestnicy podejmą też dyskusję na temat sekularyzacji w życiu młodych ludzi.

Podczas konferencji prelegenci będą rozmawiać także na temat nowej ewangelizacji jako próbie przezwyciężenia sekularyzacji Kościoła.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 września w Akademii Ignatianum w Krakowie. Jej organizatorami są: Bractwo Fraternitas Jesu, Fundacja Angelicum i Akademia Ignatianum.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.ignatianum.edu.pl.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama