Uliczny Patrol Medyczny - nowy projekt pomocy dla osób bezdomnych i ubogich

Caritas Polska wraz ze Strażą Miejską m. st. Warszawy oraz Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei zapraszają 29 września na konferencję prasową otwierającą nowy projekt pomocy dla osób bezdomnych i ubogich.

Konferencja otwierająca projekt Uliczny Patrol Medyczny - odbędzie się w piątek 29.09.2017 r. o godz. 12.00 w Świetlicy Schroniska Caritas „Przystań", ul. Wolska 172, Warszawa. 

W konferencji wezmą udział:

– dr Maria Sielicka-Gracka - Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

– ks. Marek Dec - zastępca Dyrektora Caritas Polska

– Grzegorz Staniszewski - Naczelnik Wydziału Prewencji Straży Miejskiej m. st. Warszawy


Uliczny Patrol Medyczny to projekt całorocznej pomocy ratowniczej dla osób bezdomnych i ubogich, pozostających poza schroniskami w przestrzeni publicznej, pustostanach, działkach i w innych trudno dostępnych miejscach. Projekt jest organizowany przez Caritas Polska, Straż Miejską m. st. Warszawy oraz Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.

Celem akcji jest nie tylko profesjonalna ratownicza pomoc osobom bezdomnym i ubogim, ale zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na los osób bezdomnych i ich potrzeby.

W patrolu wraz ze Strażą Miejską uczestniczyć będą doświadczeni ratownicy-wolontariusze, którzy udzielą potrzebującym doraźnej pomocy. Członkowie Ulicznego Patrolu Medycznego będą również oferowali zainteresowanym osobom doradztwo oraz informację na temat tego jak przełamać kryzys i wyjść z bezdomności. Caritas Polska - dzięki ofiarności darczyńców - zaopatrzy patrol w niezbędne środki medyczne i opatrunkowe oraz wyposażenie.

Źródło: Marta Walasik-Sałek, Biuro Prasowe Caritas Polska 

caritas.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama