Lublin: Sympozjum "Katecheza specjalna – dobre praktyki"

Już 17 i 18 listopada odbędzie się XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne "Katecheza specjalna - dobre praktyki", które organizuje Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL.

Otwarcie sympozjum nastąpi w piątek 17 listopada o godz. 16.00.

Jego celem będzie m.in. odpowiedź na pytanie: Co to znaczy, że każdy ochrzczony niepełnosprawny jest zdolny do wzrostu w świętości (DOK 189)?

Wśród poruszanych tematów będą kompetencje psychologiczne, pedagogiczne, biblijne, teologicznopastoralne, a także katechetyczne i komunikacyjne.

Myślą przewodnią drugiego dnia Sympozjum będą słowa z Ewangelii św. Marka:

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże" (Mk 10, 14).


W tym dniu odbędą się warsztaty z katechezy specjalnej:

Warsztaty I: Jak przygotować dziecko niemówiące do pierwszej spowiedzi świętej? – Agnieszka Pilch

Warsztaty II: Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii św.? – Halina Koselska-Kubiak

Warsztaty III: Jak kształtowość tożsamość młodych z autyzmem przed bierzmowaniem? – dr Anna Prokopiak


„Wiara jest wspaniałym towarzyszem w życiu, kiedy pozwala nam dotknąć obecności Ojca, który nigdy nie opuszcza swoich stworzeń, niezależnie od ich kondycji życiowej. Kościół nie może być głuchy lub mówić fałszywym tonem w obronie i w promocji osób niepełnosprawnych” (Franciszek 21 X 2017 r.)

Szczegółowy program Sympozjum znajduje się na stronie: www.kul.pl


Źródło: Leszek Wojtowicz, kul.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao