W sobotę rozdanie Nobli polskiej dobroczynności

Siostra Urszula Brzonkalik, franciszkanka, realizująca program „Rodzina rodzinie” w Aleppo, zostanie laureatką Nagrody Specjalnej Dyrektora Caritas Polska. Gala Ubi Caritas odbędzie się w sobotę 21 października.

To najważniejsze wydarzenie dla całego środowiska Caritas w Polsce. Współorganizowane jest z trzema ekumenicznymi organizacjami dobroczynnymi: Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz Prawosławnym Metropolitalnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos.

Podczas gali Caritas Polska wręczy nagrody Ubi Caritas, które są przyznawane za wyjątkową wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. Szczególnym uhonorowaniem dzieła miłosierdzia jest Nagroda Specjalna Dyrektora Caritas Polska, którą przyznano w tym roku siostrze Urszuli Brzonkalik – Franciszkance Misjonarce Maryi posługującej w Aleppo.  Od 2015 roku służy ona w centrum działań wojennych, od roku koordynując pomoc płynącą dla prawie 10 000 rodzin – ofiar wojny w Syrii. 

– Oczywiście za każdym razem, gdy ktoś otrzymuje wyróżnienie, jest to powód do radości. Ale ja powiem przekornie: tak jak mnie wyróżnił Bóg, to już nikt nigdy mnie nie wyróżni – mówi siostra Urszula Brzonkalik, dziękując za nagrodę przyznaną przez Caritas Polska. – Jeżeli ja chcę się pochylić nad kimś, to dlatego, że mam ten wzór kogoś, kto się pochylił nad każdym człowiekiem.

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, nie kryje zadowolenia z przebiegu programu: – Kiedy rozpoczynaliśmy program „Rodzina Rodzinie”, poprosiliśmy siostrę Urszulę o wyznaczenie 20 rodzin do przekazania pomocy. Dzisiaj pomagamy prawie 10 000 syryjskich rodzin. To dzieło miłosierdzia prowadzone z wielkim poświęceniem – przyznaje. – Dzięki otwartemu sercu siostra Urszula stała się ambasadorką polskiej dobroczynności. Podczas gdy w Aleppo siły militarne bombardują mosty i budynki, my – dzięki ofiarności wielu ludzi dobrego serca – budujemy niezniszczalne mosty solidarności rodzin polskich i syryjskich.

Program „Rodzina rodzinie” to największy program pomocowy Caritas Polska, a także jeden z największych polskich programów społecznych. Rok po jego uruchomieniu wsparcie otrzymało już blisko 10 tysięcy syryjskich rodzin. System pomocy w programie oparty jest na wsparciu świadczonym przez polskich darczyńców – osoby indywidualne, rodziny, parafie i wspólnoty polskie dla konkretnych rodzin syryjskich. 

16. edycja Gali Ubi Caritas odbędzie się w sobotę 21 października o godz. 11:00 w Teatrze Kamienica w Warszawie (al. Solidarności 93).

Wśród zapowiedzianych gości są ks. kard. Kazimierz Nycz oraz abp Henryk Hoser, a także przedstawiciele życia publicznego. Współorganizatorami uroczystości są prawosławna Eleos (przyznaje nagrodę Dłoni Miłosierdzia), Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (przyznaje nagrodę Miłosiernego Samarytanina) oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (przyznaje nagrodę im. Biskupa Jana Niewieczerzała).


***

Siostra Urszula Brzonkalik - Siostra Franciszkanka Misjonarka Maryi, misjonarka w Syrii.

Siostra Urszula od lutego 2015 r. pełni posługę w syryjskim Aleppo, w Konwencie Franciszkanek Misjonarek Maryi. Razem z kilkoma innymi siostrami dzieli tragiczny los z mieszkańcami miasta i niesie im pomoc. Przy klasztorze działa kuchnia codziennie żywiąca osiem tysięcy ludzi. Siostry służą też pociechą, radą, wsparciem duchowym i psychicznym ludziom wyczerpanym trwającym od lat oblężeniem miasta podzielonego na strefy kontrolowane przez siły rządowe i rebelianckie.

W latach 1998-2007 pracowała w prowadzonej przez siostry szkole w Aleksandrii, a następnie w latach 2006-2015 była dyrektorką internatu dla studentek w Bejrucie. Siostra Urszula była pomysłodawczynią projektu pomocowego (Małego Grantu Ambasady RP w Bejrucie) dla ludności w objętym walkami Aleppo, zrealizowanego w październiku 2016 r. Polegał on na przekazaniu najbardziej potrzebującym rodzinom (łącznie 900 osobom) uszytej na miejscu odzieży. Z oddaniem organizuje i wspiera polskie programy pomocowe, pełniąc posługę w bardzo niebezpiecznym miejscu. Od jesieni 2016 r. s. Urszula aktywnie uczestniczy w realizacji w Aleppo programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”


Źródło: Marta Walasik-Sałek, Caritas Polska

« 1 »

reklama

reklama

reklama