Bogaty program obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Radomiu

Aż 16 dni potrwają radomskie obchody z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inauguracja nastąpi już 2 listopada.

Radom był pierwszym miastem Królestwa Polskiego, które w 1918 roku wywalczyło wolność. Niepodległość ogłoszono już 2 listopada.

2 listopada 1918 roku zawiązał się tzw. Komitet Pięciu i powstała "Republika Radomska", która miała swój własny rząd, policję i wojsko. A w następnych miesiącach i latach radomianie brali udział w krwawych walkach o granice odrodzonej Rzeczpospolitej.

I właśnie tego dnia o godzinie 13.00 nastąpi odsłonięcie tablicy Komitetu Pięciu (ul. Piłsudskiego 2) i spotkanie z rodziną Kelles-Krauzów w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Piłsudskiego 12). Natomiast o 17.00 będzie celebrowana Msza św. w kościele bernardynów, a po niej przemarsz z kościoła na plac Corazziego, gdzie odbędzie się widowisko historyczne Republika Radomska. Spektakl o ludziach i wydarzeniach sprzed 100 lat łączyć będzie elementy inscenizacji, koncertu oraz projekcji filmowej. Odgrywanym scenom i występom artystów towarzyszyć będą efekty świetlne i pirotechniczne.

Ciekawie zapowiada się otwarcie w 5 listopada wystawy „Wolność zdarta z murów. Odzyskanie Niepodległości w świetle druków ulotnych z zasobów Archiwum Państwowego w Radomiu”. Na ekspozycji będzie można zobaczyć druki ulotne, plakaty, broszury, widokówki oraz fotografie obejmujące lata 1916–1922. Celem jest pokazanie procesu odzyskiwania Niepodległości oraz pierwsze lata jej odbudowywania. Liczną grupę materiałów stanowią odezwy, które pojawiały się w tamtych czasach na tytułowych murach a za pomocą których władze miasta, organizacje czy stowarzyszenia komunikowały się z mieszkańcami.

Wieczorem o 18.00 zaplanowano promocję projektu filmowego Radomianie dla Niepodległej. Projekcja trzech fabularyzowanych dokumentów filmowych, opowiadających o udziale radomian w walce o niepodległość i granice odrodzonej Rzeczypospolitej (Republika Radomska, Na pomoc Orlętom, W bojach o niepodległość i granice). Każda z części tryptyku filmowego poprzedzona będzie gawędą historyczną oraz krótkim występem artystycznym.

9 listopada o godz. 9.00 celebrowana będzie Msza św. w katedrze radomskiej za duszę Józefa Marjańskiego. Po niej odbędzie się XIV Marsz Wolności pod hasłem „Najdzielniejszy z dzielnych”, wraz inscenizacją historyczną na pl. Konstytucji 3 Maja oraz odsłonięciem tablicy Marszałka Piłsudskiego na ścianie Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

11 listopada o 9.30 rozpocznie się „100-lecie Niepodległości na czterech kółkach”, czyli impreza organizowana przez Automobilklub Radomski adresowana do kierowców amatorów oraz sympatyków sportów samochodowych.

O godzinie 11.11 rozpocznie się Radomski Bieg Niepodległości, przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie Biegiem Radom! Natomiast o godz. 12.00 „Niepodległa do hymnu”, czyli wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego z Radomską Młodzieżową Orkiestrą Dętą Grandioso.

Hymn zostanie wykonany 11 listopada podczas oficjalnych uroczystości państwowych i podczas niewielkich uroczystości lokalnych w kraju i za granicą. Mazurka wyemitują stacje radiowe i zagrają orkiestry straży pożarnej, wojska, policji. Zespoły polskich teatrów, oper, filharmonii również planują zaproszenie lokalnych społeczności do wspólnego świętowania.

O godz. 12.30 celebrowana będzie Msza św. w katedrze radomskiej, a po niej nastąpi przemarsz uczestników z katedry w kierunku Pomnika Czynu Legionów w Rynku. W programie wystawienie warty honorowej przy Pomniku Czynu Legionów, złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Radom, odegranie Hymnu Państwowego, wystąpienia okolicznościowe, Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Legionów, wiązanka melodii Orkiestry Wojskowej z Radomia

18 listopada odbędzie się koncert i finał konkursu „Miłość do Ojczyzny Umacniamy Duchem”. Organizatorem jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Oddział Parafialny Parafii Opieki NMP.

rm / Radom

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama