Konferencja naukowa „Wspólnota – rodzina – ojcostwo – współczesne wyzwania.”

17 października, na Zamku Królewskim w Warszawie, odbędzie się konferencja naukowa „Wspólnota – rodzina – ojcostwo – współczesne wyzwania.” w ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918- 2018.

Kontekst obrad będą stanowić rocznice wydarzeń kluczowych dla historii Polski tj. 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 100. rocznica odzyskania niepodległości. 

Celem konferencji jest namysł dokonany w świetle nauczania Jana Pawła II nad Ojcostwem w dwóch fundamentalnych wymiarach: Rodziny i Ojczyzny. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania jakie wyzwania stawia współczesny świat przed ojcami w rodzinie oraz o to, jakie powinności dziś względem Ojczyzny niesie za sobą spuścizna narodowa i tradycja. 

Głównymi prelegentami będą: ks. prof. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), prof. Blanca Castilla (Uniwersytet Nawarry), Marek Grabowski (Fundacja Mamy i Taty), prof. Wojciech Roszkowski (PAN), dr Massimiliano Signifredi (Universita Roma) oraz ks. prof. Jacek Grzybowski (UKSW). 

W towarzyszących konferencji panelach wezmą udział: Joanna Krupska, ks. prof. Robert Skrzypczak, dr Paweł Milcarek, prof. Krzysztof Koseła, pos. Marek Jurek, Bronisław Wildstein oraz ks. prof. Ignacy Bokwa.


Źródło: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, dzielo.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama