''Niepodległość” tematem przewodnim konkursów z okazji Dni Jana Pawła II

"Niepodległość" to temat przewodni konkursów literackiego i fotograficznego, które ogłoszone zostały przez organizatorów Dni Jana Pawła II w Krakowie. Prace przyjmowane będą do 24 września.

Towarzyszące Dniom Jana Pawła II wydarzenia służą rozpowszechnianiu wiedzy o papieżu - Polaku wśród młodych ludzi.

Celem Dni Jana Pawła II, których XIII edycja odbędzie się w dniach 6-8 listopada, jest upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. Tematyka konkursów nawiązuje do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przedmiotem pracy literackiej może być analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. W konkursie literackim mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2017/2018 są studentami. Praca musi mieć charakter oryginalny i nie może być wcześniej prezentowana ani publikowana. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: esej i utwór literacki.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Prace przyjmowane będą do 24 września.

- Oceniana będzie znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej, umiejętność analizy tekstu oraz umiejętność syntezy problemu, prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna, jakość formy literackiej i wartość artystyczna tekstu – informują organizatorzy. Jak dodają, ważna w tekstach będzie inspiracja myślą i dziełem papieża – Polaka, prezentowana przez młodych ludzi. Zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma 2 tys. zł oraz w nagrodę wyjedzie na zagraniczną pielgrzymkę.

Z kolei w konkursie fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Krakowską mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy. Prace należy nadsyłać do 15 października 2018 roku. Na ten konkurs każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery prace.

Nagrody zostaną wręczone 8 listopada, na zakończenie Dni Jana Pawła II, po Mszy św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, której przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Szczegółowe informacje na tematów konkursów oraz regulaminy znajdują się na stronie: www.jp2.krakow.pl.

Dni Jana Pawła II to inicjatywa podjęta przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w celu upamiętnienia postaci Jana Pawła II i popularyzacji dziedzictwa naukowego i artystycznego, jakie po sobie pozostawił. Pierwsze z nich odbyły się w 2006 r.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama