Źródła Nadziei: Debata na temat Pojednania

W poniedziałek, 24 września, w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się debata o pojednaniu narodów, w kontekście listu otwartego Bractwa Przemienienia Pańskiego „Żywiący Nadzieję, Akcja Narodowej Pokuty”.

Klub Inteligencji Katolickiej i Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu zapraszają na debatę o pojednaniu narodów z duchownymi z Niemiec, Rosji, Ukrainy i Polski, w której wezmą udział:

Ojciec Manfred Deselaers – ksiądz katolicki z Niemiec od 20 lat pracujący w Centrum Dialogu  i Modlitwy w Oświęcimiu;

Ojciec Georgy Koczetkov – założyciel Prawosławnego Bractwa Przemienienia Pańskiego w Rosji. Bractwa, którego podstawowym obszarem zainteresowania, (oprócz pracy formacyjnej i katechetycznej) jest praca nad pamięcią i długofalowymi skutkami dramatycznych wydarzeń początku XX w. w Rosji;

Ojciec Oleh Kindiy – ksiądz obrządku greckokatolickiego, prodziekan ds. stosunków międzynarodowych na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie;

Andrey Lugovsky - Przedstawiciel Kijowskiej Wspólnoty Żydów Mesjańskich, odpowiedzialny za relacje z innymi Kościołami w Europie 

oraz

Biskup Michał Janocha – warszawski biskup pomocniczy, profesor historii sztuki, ekspert badań porównawczych kultury Chrześcijańskiego wschodu i zachodu;

„W czasach szerzenia się w Europie barier, izolacji i konfrontacji, bardzo ważne stają się mosty zrozumienia i pojednania. Kościoły mają przy tym możliwości, których brakuje politykom. Powinniśmy je wykorzystać. Wierzymy w siłę spotkania, dialogu a przede wszystkim modlitwy w intencji pokoju. Ważne jest, aby chrześcijanie w Europie nauczyli się oddychać «dwoma płucami», zachodnim  i wschodnim” – Ojciec Manfred Deselaers. 

Prawosławne Bractwo Przemienienia Pańskiego, które będzie na spotkaniu reprezentował Ojciec Georgy Koczetkov, to Wspólnota, której jednym z głównych pól działalności jest praca nad pamięcią i niszczącymi skutkami rewolucji i panowania komunistycznego w Rosji. Jako zwieńczenie wieloletnich wysiłków w tej dziedzinie, w 2017 roku – w stulecie „Rosyjskiej Katastrofy” – wezwała ona w liście otwartym zatytułowanym „Żywiący Nadzieję, Akcja Narodowej Pokuty” do „uświadomienia sobie zła, które zhańbiło naszą ziemię w wieku XX i postawienie problemu pokuty za wielomilionowe ofiary, bratobójczy konflikt, kult przemocy, panowanie strachu i inne grzechy i zbrodnie dokonane przez nasz naród”. Podjęła ten wysiłek w przekonaniu, że jest to jedyna droga, aby przezwyciężyć długofalowe skutki zła wówczas dokonanego, odnaleźć pokój i mocną nadzieję na przyszłość. 

By tego dokonać Ojciec Georgy Koczetkov podkreśla: „Trzeba stanąć w prawdzie i przełamać przede wszystkim strach, co ostatecznie może dokonać tylko wiara w Chrystusa.”

Po zakończeniu dyskusji pokazany zostanie film z pielgrzymki do Rosji – Kazania i Moskwy, gdzie grupa świeckich pielgrzymowała w zeszłym roku aby modlić się o pokój w Europie. Ojciec Manfred Deselaers mówił wtedy KAI: „Jedni inwestują w broń, ja chcę inwestować w dialog i modlitwę”.

Wstęp wolny

Źródło: Anita Szymborska , Sekcja Wschodnioeuropejska KIK

Wydarzenie na Facebooku

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao