reklama

Wiślica: gwiazdy estrady i świadectwa podczas diecezjalnego spotkania młodzieży

„Po co Ci to? Pod prąd do źródła” – pod takim hasłem będzie się odbywało XVII Diecezjalne Spotkanie Młodych w Wiślicy, zaplanowane na sobotę 15 czerwca, z udziałem m.in. Mietka Szcześniak i zespołu niemaGotu.

Zwykle w diecezjalnym zlocie uczestniczy ok. tysiąca osób z większości dekanatów diecezji kieleckiej.

Wydarzenie rozpocznie się chwilą modlitwy w bazylice wiślickiej o godz. 16.30. - Następnie wyruszymy na Błonia Polskich Świętych i Błogosławionych, aby tam wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu. Oprócz Eucharystii o godz. 18, której będą przewodniczyć księża biskupi, będzie miał miejsce koncert zespołu niemaGOtu, znanego m.in. z hymnu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 „Błogosławieni Miłosierni” – zapowiada ks. Marcin Boryń, diecezjalny duszpasterz młodzieży. - Spotkanie będzie kierowało nas ku początkom, gdzie na terenach naszego państwa pojawiło się chrześcijaństwo - dodaje.

Koncert zespołu niemaGOtu o godz. 20 połączony będzie z Uwielbieniem - w połowie koncertu zostanie wprowadzony uroczyście obraz Matki Bożej Łokietkowej wraz z krzyżem.

Wiślickie wydarzenie jest adresowane do wszystkich, którzy czują się młodo. - Nie robimy tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. Oczywiście spotkanie jest skierowane do ludzi młodych, ale młodość jest pojęciem względnym. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się młodo! – zachęca ks. Boryń.

Gośćmi wydarzenia będą: Andrzej Sowa oraz Mietek Szcześniak wraz z zespołem, który uświetni spotkanie koncertem. Całość muzycznie poprowadzi zespół TO ON.

Wiślicę jako miejsce dorocznych spotkań młodzieży z diecezji kieleckiej wybrano ze względu na jej tradycje chrzcielne. Początki ośrodka kościelnego w Wiślicy to XI wiek. Pierwotny kościół był romański, następny – większy – także romański z kryptą (XII w.) W jego miejsce w I połowie XIII w. został zbudowany kolejny kościół romański – trójnawowy, z erygowaną przy nim kapitułą kolegiacką. Obecny kościół zbudował Kazimierz Wielki w poł. XIV wieku, był on rozbudowywany do końca XIV wieku. Jest gotycki, murowany z ciosu, z pozostałościami romańskimi. W ołtarzu głównym – wczesnogotycka rzeźba tzw. Madonny Łokietkowej – Uśmiechniętej.

Obok bazyliki – w Domu Długosza z 1460 r. mieści się Muzeum Regionalne. Długosz – słynny kronikarz i prepozyt kapituły wiślickiej wychowywał tutaj synów Kazimierza Jagiellończyka. Wielu absolwentów szkoły wiślickiej kontynuowało naukę na Akademii Krakowskiej.

Atrakcją Wiślicy są pozostałości fundamentów kościoła św. Mikołaja z X w. oraz gipsowej misy, która jest interpretowana jako naczynie służące do chrztu zbiorowego.

Z Wiślicy wyrusza także pielgrzymka kielecka.

dziar / Wiślica

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao